History of Holland: aan de wandel met reliekschrijn Sint Servatius

 

 

 

 
Ads


SAMENVOEGING HAARLEM MET AMSTERDAM
Spamstelstad dubbel gezellig

Uit Haarlem en Amsterdam wordt de nieuwe gemeente Spamstelstad gevormd.Den Haag ambitieerd om van de Randstad één grote gemeente te maken. Bekend onder de werknaam Deltametropool. De kijkers van MokumTV bleken he-le-maal niets te zien om samen met Rotterdam een gemeente te vormen. Als Den Haag dan toch zonodig moet samenvoegen, dan ziet men meer in twee onafhankelijke radstadgemeentes. Daarbij zou het noordelijk deel met ongeveer vier miljoen inwoners een gemeente met de stadsdelen Amsterdam, Utrecht en Haarlem vormen. En Randstad Zuid met ruim drie miljoen inwoners Den Haag en Rotterdam als belangrijkste stadsdelen.

Eeuwenlang wedijverde Haarlem, Amsterdam en Utrecht met elkaar. In de Gijsbrecht van Amstel van Vondel is de verrader een Haarlemmer. De Amsterdamse "heren" speelden een dubieuze rol bij de slag op de Haarlemmermeer tijdens het beleg van de Spaarnestad door de Spanjaarden. Gelukkig verscheen tijdens de belegering de patroonheilige van Haarlem, Sint Bavo, in de wolken boven de stad. Daar kon geen Amsterdams Mirakel tegenop. Amsterdam kreeg haar stadsrechten dan wel van de bisschop van Utrecht, het bouwde in 1482 ook een indrukwekkende toren in de stadsmuur met de veelzeggende naam "Swych Utrecht". Het primaire doel was Amsterdam te verdedigen tegen aanvallen door de bisschoppen van Utrecht.

Hoewel Amsterdam in de provincie Noord Holland ligt en hoofdstad van Nederland is, is Haarlem de hoofdstad van Noord Holland. Ook de bisschop met Amsterdam binnen zijn diocees zetelt niet in Mokum, maar in het Bisdommelijk Paleis aan de Haarlemse Nieuwegracht. Het Haarlems bisdom valt weer onder de aartsbisschop van Utrecht. Er lopen nogal wat banden tussen de drie toekomstige stadsdelen in de nieuw te vormen gemeente Randstad. De eerste stap hiertoe zal echter het samenvoegen van Amsterdam met Haarlem zijn tot de nieuwe gemeente Spamstelstad (een samentrekking van Spaarnestad met Amstelstad).

Jaap TemminckIn 1995 interviewde MokumTV o.a. de oud-archivaris gemeentearchief Haarlem Jaap Temminck (foto) en Rob Wtenweerde van het projectbureau Haarlem 750. Naar aanleiding van de plannen om van Amsterdam en Haarlem een nieuwe gemeente te maken waren ze opnieuw te zien in uitzending 245, uitgezonden op het Amsterdamse A1 kanaal.

Verder op het forum


Geile reputatie

Dat Haarlem eeuwenlang het favoriete lustoord voor Amsterdammers was, kwam door graaf Willem I en diens invoering de "Hartjesdag". Oorspronkelijk wat dat "Hertendag", waarop 1 keer per jaar mocht worden gejaagd op de Gravenlijke domeinen. Elke andere dag van het jaar zou je daarvoor als stroper worden terechtgesteld.

Vanaf het begin van de dertiende eeuw trokken de Amsterdammers eens per jaar op Hartjesdag massaal naar Haarlem. Het ontaarde in "op harten te jagen" in de Haarlemmerhout. De dominees waarschuwde dat meisjes en jongens van plezier deze gelegenheid aangrepen om allerlei onbeschaamdheden te begaan.


Roomser dan de paus

Ooit was Haarlem superkatholiek. Geen stad in Holland was dan ook zo Vlaams als Haarlem. Er waren niet minder dan negentien kloosters en een aanzienlijk begijnhof. En meer dan hondervijftig bierbrouwerijen. Er waren zelfs hofjes voor bejaarde werkneemsters uit de brouwers-industrie. Daaraan kwam een einde nadat de protestanten de macht grepen, het katholieke geloof verboden en de kerkelijke goederen verbeurd verklaarde. Nadat ze uit hun kloosters waren verdreven door de mannen van Willem van Oranje konden veel nonnen alleen middels prostitutie in leven blijven. Lang voordat de Wallen de hoerenbuurt van Amsterdam werd, kende Haarlem haar Begijnenhof. De verdreven monniken hielden zich in eerste instantie vooral in de Haarlemmerhout op. Grote aantallen vertrokken op bedevaart naar verre oorden, om nooit meer terug te komen.

De protestanten doen er alles aan om het katholicisme van de Meest Vlaamse onder de Hollandse steden uit het geheugen te wissen. Zo slopen ze de Oude Sint Annakerk. De toren laten ze staan, om er naast, geheel volgens de aanwijzingen uit de bijbel, niets minder dan de Tempel van Jerusalem neer te zetten. Vanuit deze Tempelburgt hielden Calvinistische bendes met namen als "De Ouderlingen" en "De Moderamen" al die paapse Vlamingen in de Vijfhoek goed in de gaten.

Aan de Vlamingen herinneren alleen nog de straatnaam. Door de calvinistische onderdrukking wordt Haarlem een tijd lang de saaiste stad van Holland. Er verschijnen zelfs boeken over de Haarlemse saaiheid, zoals de Camera Obscura.

Haarlem wordt chique in de hogere kringen als de eerste koning van Nederland besluit er zijn paleis te bouwen. Koning Lodewijk Napoleon is een machtig man. Hij is niet alleen broer van de Keizer van Frankrijk maar ook de vader van de latere keizer Napoleon III. In die tijd wordt ook aangenomen dat het Haarlemse dialect het Algemeen Beschaafd Nederlands wordt.

De dominees slaat de schrik om 't hart als koning Lodewijk zich kwaad maakt over de achterstelling van katholieken. Die zijn nog altijd gedwongen hun Mis in schuilkerken te houden. Op last van de vorst worden in 1808 alle religies wettelijk gelijk verklaard. En onder dwang gaven de protestanten uiteindelijk enkele van de hun geroofde godshuizen terug aan de katholieken, zoals de Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch. De Oude Sint Bavo kathedraal bijft echter gewoon in handen van de Nederlands Hervormde dieven.


Met één strippenkaart naar een andere wereld

Moderne verbindingen als het allereerste kanaal van Holland vormde vanaf 1631 een navelstreng tussen Amsterdam en het 18 kilometer verderop gelegen Haarlem.

De Haarlemmertrekvaart was de voorloper van het spoor en kende een voor die tijd forse capaciteit. Tussen beide steden ontstond de uitspanning "Halfweg". Daar was het "goed trekken".

In 1839 wordt de eerste spoorlijn van Nederland tussen Haarlem en Amsterdam geopend. Naast de Haarlemmer trekvaart. In een halfuurtje ben je nu van Amsterdam in Haarlem. Geleerden vragen zich bezorgd af of de psyche van de mens door deze snelheid niet zou verstikken

MokumTV begon in april 1995 met de succesvolle serie om goedkoop het vertruttingsbeleid van burgemeester Job Cohen te ontvluchte. Met één strippenkaart zo ver mogelijk weg. Een gewone strippenkaart telt 15 strippen. Héén en terug mag dus maximaal 6 zones van Amsterdam Centrum (district 5700) liggen.

Dankzij fatsoensrakkers als Cohen trekken veel Mokummers naar Haarlem. Als je zo naar Haarlem centrum reist heb je, heen en terug met een lege strippenkaart, nog één strip over. De populairste plek bleek de Vijfhoek te zijn. De "Jordaan" van Haarlem noemen de muggen deze wijk. De Amsterdammers komen er, zo bleek uit een onderzoekje van MokumTV, vooral vanwege de gezellige coffeeshops als Baston (Doelstraat 29) of Easy Going (Barrevoetestraat 23). En om na afloop van zo'n dagje Haarlem lekker te gaan eten. De Spaarnestad heeft, na Maastricht, de meeste restaurants per hoofd van de bevolking.


Goddelijke creatie voor de kardinaal

Adrianus kardinaal Simonis op de catwalk tijdens een modeshow van Marokkaanse bruidskleding

UTRECHT - Het absolute hoogtepunt van Adrianus Kardinaal Simonis als hoofd van de Nederlandse kerkprovincie was volgens de kijkers van MokumTV zijn optreden als mannequin tijdens een show van Noord Afrikaanse bruidsjurken. Ontworpen door een in Haarlem woonachtige Marokkaan.


Heilig Bloed in allerhoogste kwaliteit bij MokumTV

BRUGGE - MokumTV filmde de Heilig-Bloed processie in Brugge. Niet alleen een belangrijke toeristische attractie, maar ook een van de belangrijkste religieuze optochten in Noord Europa. Volgens de overlevering bracht graaf Diederik van de Elzas na de tweede kruistocht (1150) de fles bloed van Jezus mee uit Palestina. Tot op vandaag vereers in Brugge en meegedragen in de stoet, die in HD werd gefilmd door MokumTV Amsterdam. Meer


Haarlemmerolie

Het jaar 1696 wordt genoemd als het jaar waarin schoolmeester Claes Tilly voor het eerst zijn "medicarnentum gratia probatum" ofwel de "Oprechte Haarlemmerolie" produceerde voor klanten in en rond Haarlem. Zijn werkplaats en apothekerswinkel bevond zich in de Achterstraat (nu St. Anthonystraat) tussen Hoogstraat en Barnesteeg in Haarlem.

Al snel waren er kapers op de kust, die ook "Haarlemmer Olie" zouden maken. Toen Claes Tilly rond 1734 stierf werd de handel voortgezet door zijn zijnweduwe en zoon de Koning Tilly, die vervolgens weer werd opgevolgd door zijn zoon G. de Koning Tilly etc. Het geheime recept werd door opeenvolgende generaties doorgegeven tot in de huidige tijd. Tegenwoordig blijkt Haarlemmer Olie internationaal ook als paardengeneesmiddel bekend te zijn.


De Beul van Haarlem

In Holland werd in 1798 de pijnbank afgeschaft. Het brandmerken werd in 1848 en de doodstraf in 1870 officieel afgeschaft. Tot dat jaar kwam 'de beul van Haarlem', ook in Mokum namens graaf en stadsbestuur zaken afhandelen waar niemand zijn handen aan vuil durfde te malen.

De Beul van Haarlem belandde zelfs in onze taal. Denk maar aan gezegdes als 'zo brutaal als de beul van Haarlem'. En natuurlijk speelde de Beul van Haarlem samen met de Dood van Pierlala een belangrijke rol is de oud Hollandse poppenkastspelen van Jan Klaassen en Katrijn. Waarschijlijk lagen de eerste kerkers van Amsterdam aan de huidige Nieuwezijdskolk ter hoogte van het huidige café het Cuckoosnest. Daar bevond zich de burcht van de Heren van Amstel. De Beul van Haarlem woonde overigens net buiten de stadsmuur ter hoogte van de Raamgracht en de huidige Vijfhoek.


Schoten

Straatnamen als Schoterweg en Schotersingel herinneren nog aan de voormalige agrarische gemeente Schoten ten noorden van Haarlem. Al in het jaar 866 kwam Schoten voor op een lijst van goederen van de kerk van Utrecht. De naam is waarschijnlijk afkomstig als aanduiding voor een afgeschot stuk land. Vanwege de zanderige bodem hier, was het ondoenlijk om sloten te graven, en werden het zand met hout afgeschot. Bij Antwerpen ligt een gemeente met dezelfde naam.

Tijdens de Bataafse Republiek in 1795 werd de heerlijkheid Schoten samengevoegd met 6 omliggende heerlijkheden tot de gemeente Schoten. Van zuid naar noord waren dit: Zuid Akendam, Hogerwoerd, Schoterbosch, Zaanen. Schotervlieland, Schoten en Noord Akendam. Stichting Historisch Schoten ijvert voor het behoud van een oude boerderij in Noord-Akendam.
Aan de Vergierdeweg staat het Rechthuis dat tot 1905 werd gebruikt als raadhuis. Op de Rijksstraatweg werd ter hoogte van de Raadhuisstraat in 1905 een nieuw Raadhuis gebouwd. Dit is tot 1927 in dienst geweest en werd daarna gebruikt als school en als politiepost.

In het begin van de twintigste eeuw verschenen in het zuidelijk deel van Schoten woonwijken als het Kleverpark, de Transvaalbuurt en de Indische buurt. Op het terrein van kwekerij Rozenhage van de familie Zocher verees woonwijk Het Patrimonium, aan de westkant werd de Bomenbuurt gebouwd.

Schoten werd samen met delen van Heemstede, Spaarndam, Haarlemmerliede en Bloemendaal op 1 mei 1927 geannexeerd door de gemeente Haarlem.
Om het historisch besef niet geheel verloren te laten gaan, verzocht de Stichting Historisch Schoten het gemeentebestuur van Haarlem om op de voormalige gemeentegrenzen van Schoten vijf borden te mogen plaatsen met "Schoten gem. Haarlem". Sinds juni 2005 te vinden op de Schoterweg, Rijksstraatweg, Spaarndamseweg, Vergierdeweg en Jan Gijzenkade. Verder op het forum


Archeologisch Museum Haarlem

Het Archeologisch Museum Haarlem bevindt zich in de kelder van de Vleeshal aan de Grote markt 18k,. De toegang is gratis op woensdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Algemene informatie of informatie over educatie, rondleidingen, projecten en CKV-lessen is te verkrijgen bij Bureau Archeologie, Heleen Borgwat (email: h.borgwat@haarlem.nl) of Tanja van der Zon (email: t.vanderzon@haarlem.nl), tel. 023-531 3135.


Ei-mirakel van Mook trekt ook Haarlemse pelgrims

MOOK (RK NetNieuws) - Na het Eucharistisch Wonder met de 'kippenhartjes' in de Pius X-kerk te Uden had in de Kapel van de Dwaallichtjes op de Mokerheide het zogenaamde Ei Wonder van Mook plaats.

Ook in Haarlem ging de mare. Ten aanzien van "tal van getuigen" zou een katholieke dame van middelbare leeftijd tijdens het zingen van een hymne van Hildegard von Bingen een ei hebben gelegd op het altaar. Lea Maessen uit Herten is echter een andere mening toegedaan.

Zij schreef over dat zogenaamde Ei-wonder van Mook: Zo komen dus de praatjes de wereld in! Nog even, en goedgelovigen gaan de dame die het ei "gelegd" zou hebben als eigentijdse heilige vereren.
Dat er diverse 'getuigen' zouden zijn geweest, is dus echt onzin!
Dat hele verhaal kwam in de wereld vanwege misverstand. Over een nogal klunzige aankondiging in een parochieblaadje. Daarom herhaal ik dit originele bericht dat voor zoveel commotie binnen bepaalde kringen heeft veroorzaakt:

"Komende Paaszondag zal pastoor Rudo Franken aan Hildegard Alles vragen naar voren te komen om een ei op het altaar te leggen!"

Dat mevrouw Alles inderdaad een ei zou hebben gelegd is echt uit de lucht gegrepen. Mevrouw Alles is namelijk een mevrouw en geen kip! Dat er Haarlemmers zijn die naar Mook willen pelgrimeren om bedoeld ei te vereren is natuurlijk helemaal van de gekke, want het betrof een hardgekookt groengeverft kippe-ei! Hoop hiermee duidelijk te hebben gemaakt dat er geen enkele sprake is van een zogenaamd Ei Wonder in Mook.

Lees verder op het RK NetNieuwsforum onder Wonderen


Steun MokumTV

‘Holland’ bestaat uit het gebied van de huidige provincies Noord- en Zuid-Holland, kent een lange en boeiende geschiedenis. Om de bestudering van deze geschiedenis op alle niveaus te bevorderen, maakt MokumTV (Stichting Mokum Plus) de serie "History of Holland" en maakt deze toegankelijk voor een zo groot mogelijk publiek. Ook geeft MokumTV de Amsterdammer Almanak (vanaf 2009 met de ondertitel "waarin opgenome de Haarlemmer") en de zeer luxe Hollandbrochures uit. Verder stelt MokumTV excursies en wandel- en fietstochten samen. Draagt u de Hollandse, Haarlemse en Amsterdamse geschiedenis een warm hart toe? Steun dan MokumTV!

Wij zijn en blijven klein en onafhankelijk. Al onze programma's worden met één handicam opgenomen. Onze grootste kosten zijn dan ook het overzetten, monteren en de uitzendkosten. Natuurlijk hopen we van harte dat U het ongesubsidieerde MokumTV zult steunen. MeerDeze site is geschreven door Mohamed el-Fers in opdracht van MokumTV
All Rights Reserved

© MMVIII Stichting Mokum Plus Amsterdam en Mohamed el-Fers

 


Haarlem Historisch

De oudste bewoningssporen in Haarlem dateren uit het Laat Neolithicum (2850 - 2000 vC). Uit deze periode dateren vondsten van de Klokbekercultuur. Deze oer-Haarlemmers onderhielden reeds over grote afstanden intensieve contacten, waarschijnlijk al per boot over zee en rivieren. Potbekerscherven zijn aangetroffen bij opgravingen op en aan de Grote Markt, in de Morinnesteeg, de Jansstraat en de Jansweg en aan de Schoterweg kruising Kleverlaan.

De oudste vondst tot nu toe in Haarlem is de Bijl van Schalkwijk. Deze vuistbijl van bruin kwartsiet stamt van vóór ± 3600 vß Chr.

Bewoningssporen uit Vroege en Midden Bronstijd (2000-1100 vC) zijn gevonden bij opgravingen aan de Schoutensteeg, Grote Markt, het Stationsplein en de Ridderstraat. In het Klein Heiligland zijn bij een waarneming de paalgaten van een huisplaats gezien met afvalkuilen met aardewerk uit de Bronstijd.

Nederland kwam vanaf de Vroege IJzertijd (800-500 vC) tussen de invloedssferen van de Germanen en de Kelten te liggen. De intrede van het ijzer betekende meer dan alleen een uitbreiding van de technische kennis. Ze luidde een nieuw tijdvak in van economische, culturele en sociale veranderingen.

Een andere grondstof die aan deze veranderingen bijdroeg was zout. Zout diende als conserveermiddel van o.a. vlees en vis en als smaakstof. Het moest vaak door handel verkregen worden.
In Nederland werd zout gewonnen langs de Noordzeekust. De Kelten wisten als zouthandelaren en tussenpersonen in de handel van het Noordeuropese bont en barnsteen en de Zuideuropese wijn, uit te groeien tot het grootste handelsvolk ten noorden van de Alpen. Het is zeer waarschijnlijk dat via deze contacten de kennis van het ijzerbewerken in ons land kwam. Er zijn ijzerslakken gevonden in een bouwput op de hoek van de Jansstraat en de Ridderstraat die duiden op lokale ijzerwinning en bewerking. In de Korte Begijnestraat werd een aardewerken bodemfragment van een pot aangetroffen uit de IJzertijd.

De eerste schriftelijke vermelding van Haarlem dateert uit 918 nChr., als de nederzetting aan het Spaarne als Haralem wordt genoemd onder de eigendommen van de Utrechtse St-Maartenskerk. De naam komt van Haarlo-heim, wat hooggelegen woonplaats betekent. Die lag gunstig aan een oude noord-zuidverbinding over land en de rivier het Spaarne, en moet al voor de komst van de Romeinen bewoond zijn geweest.

Met de vrijheid van de Haarlemmers is het gedaan als in de 11de eeuw de Graven van Holland en zijn ridders de hoogverheven plek ondtdekken. Al snel verrijst er een Grafelijke burcht aan de Grote Markt, de marktplaats voor Kennemerland. Haarlem werd zetel en residentie van Willem I van Holland. Zonder te betalen over het Spaarne varen was er ook niet meer bij. De graaf hief zijn tol bij de Gravestenenbrug, waarschijnlijk meer dan 800 jaar oud.

De Haarlemse ridders nemen met graaf Willem I in 1219 aan de vijfde kruistocht deel en veroveren Damiate in Egypte. Om dit te vieren luidden de Haarlemmers tot op vandaag de dag elke avond vanaf 9 uur een half uur lang de twee stadsklokken in de kruistoren van de Sint Bavokerk op de Grote Markt.

De verering van Sint Bavo werd vanuit Gent' naar Haarlem overgebracht. Sint Baaf werd ook de beschermheilige van Haarlem, want beide plaatsen onderhielden stevige banden en handelsrelaties met elkaar vanwege de lakenindustrie. De oudst bekende schriftelijke melding van de St. Bavokerk stamt uit 1245, het jaar waarin de Heilig Rooms Koning Willem II Haarlem de stadsrechten verleent. Vanwege hun stoere gedrag tijdens de 5de kruistocht mag Haarlem een zwaard en kruis in zijn stadswapen voeren.

De Sint Bavokerk geldt dan reeds als een aanzienlijk Godshuis, onder meer vanwege zijn klokkentoren. Vermogende kerels als Arnoud van Sassenheim fungeren er als pastoor. In de middeleeuwen is Haarlem aanzienlijk machtiger dan het nabijgelegen Amsterdam.

Dankzij de uitstekende kwaliteit van het duinwater telde de stad in de vijftiende eeuw niet minder dan 120 bierbrouwerijen.

Kaas-en Broodvolk

In 1491 en 1492 heeft in Haarlem de opstand van het Kaas-en Broodvolk plaats. Eerst zijn het vooral de Kennemer boeren die zich verzetten tegen de inning van een nieuwe belasting op het paardrijden, die Maximiliaan, de keizer van het Roomse Rijk heeft bedacht. Het boerenverzet tegen dit ruitergeld krijgt in 1492 steun van de bevolking van Haarlem. Ook Hoorn en Alkmaarkeren zich tegen stadhouder Jan van Egmont en pikken het niet langer. In Haarlem wordt de gehate rentmeester Claes van Ruyven doodgeranselt en documenten uit zijn boekhouding vernietigd. Na deze zware slag voor het grootgrondbezit van rijke burgers en stedelijke instellingen vervangt keizer Maximiliaan Jan van Egmont door Albrecht van Saksen. Vanwege de enorme schulden die de keizer bij de hertog open staan, zou Maximiliaan hem in 1498 heel Friesland voor 250.000 goudguldens verpatsen. Geld dat de nieuwe stadhouder via zware boetes uit het Kaas en Broodvolk perst.

Elk verzet wordt door Albrecht van Saksen wreed neergeslagen. Omdat Alkmaar te weinig cash kan leveren, wordt de stad ontmanteld. Haarlem en Hoorn krijgen als extra straf elk een garnizoen soldaten binnen de stadsmuren ingekwartierd. De toch al hongerende bevolking heeft de grootste moeite deze soldaten van kost en inwoning te voorzien.

Migranten

Het waren opnieuw de Vlaamse migranten die Haarlem en met name de textielnijverheid een enorme impuls gaven. Ook schilder Frans Hals was zoon van een Vlaamse textielarbeider die naar Haarlem migreerde.

Ze bevolkten een eigen wijk, de Vijfhoek. De straten herinneren nog aan de voorspoed die deze politieke vluchtelingen de stad brachten: Vlamingstraat. Wolstraat, Lange Lakenstraat, Korte Lakenstraat, Drappeniersstraat, Voldersgracht en de belangrijkste van allen: de Raamgracht. Daar werd het laken over de ramen gespannen om buiten de poort in duinwater en zuiver duinzand te bleken.

Haarlemse linnen verwierf door deze methode een internationale reputatie. Uit heel Europa stuurde de Hogere Kringen hun vergrauwde was om die in Haarlem weer wit te laten maken. De vraag is zo gigantisch dat de 'Haarlemse Bleek' tot ver buiten de Vijfhoek wordt gedaan. Ook Bennebroek, Vogelenzang, Heemstede, Overveen, Bloemendaal en Santpoort wordt er lustig op los gebleekt.

Naast textiel en de roemruchte Haarlemmer Olie is Haarlem ook bekend als drukkersstad. Hoewel veel niet-Haarlemmers twijfelen of Laurens Janszoon Coster de boekdrukkunst heeft uitgebonden, siert zijn beeld de Grote Markt.

Meer zekerheid is er over de eerste krant van Europa. Dat is inderdaad de Oprechte Haarlemse Courant, die in 1656 oor het eerst verscheen.

Ruud Grondel

Tegenwoordig is er geen haat en nijd meer. Zo vertrok de Amsterdamse GL-wethouder Ruud Grondel probleemloos naar Haarlem en was daar een tijd lang wethouder, nadat buiten zijn schuld de Amsterdamse coalitie ten val kwam. Dit kort nadat hij tot beste wethouder van Mokum was gekozen. Voor hij wethouder van Mokum was, regeerde Ruud over stadsdeel Westerpark, in Nederland beter bekend als de Staatsliedenbuurt. Ruud woont daar overigens nog steeds aan de De Wittenkade, al woorde hij korte tijd aan de voet van de Bakenessertoren in Haarlem en regeert hij tegenwoordig in Diemen.


Historie links

Media in Haarlem

Musea

Haarlem links

Bestuursorganen

 

 

Quidquid latine dictum sit, altum viditur - Al wat in het Latijn gezegd wordt, wordt als verheven beschouwd

 

 

 

Haarlem Forum

Istanbul de reisgids

Jacques Brel biografie

Encyclopedie Hollandse Heiligen

Heilig Bloed Processie Brugge

Tridentijnse mis in de Agneskerk, Amsterdam

MariaBode online

Mevlana Rumi biography

Tongeren Kroningsfeesten

Jumping Echternach

Lourdes Travelguide

Forum over de onstreden stichting Vaak

Katholiek Nieuwsblad

Forum RK NetNieuws

Grootste Rooms Katholieke Startpagina

Forum RK NetNieuws

Vraag het Father Enrico

Naar de agenda

Forum RK NetNieuws

 

 

 

HOME