History of Holland: aan de wandel met reliekschrijn Sint Servatius

 

 

 

 
Ads

 

De History of Holland

De History of Holland is geschreven door René Zwaap en Mohamed el-Fers voor MokumTV. Ze gaan we op zoek naar de raakvlakken in de geschiedenis van de oude en nieuwe Nederlanders. De History of Holland is een nieuwe kijk op de Nieuwe Nederlandse Geschiedenis.

History of Holland in De StaatskrantOp moderne en onderhoudende wijze wordt steeds een ander facet van de geschiedenis behandeld.

Soms in reportagevorm, maar ook als documentaires beschrijven Zwaap en El-Fers actief en humoristisch de fascinerende onderdelen in de geschiedenis van het huidige Nederland.

Omdat de makers zich open opstellen is The History of Holland ook bijzonder geschikt als leermiddel bij de cultuureducatie in bijvoorbeeld het primair onderwijs.

De makers richten zich niet specifiek op de bovenbouw van het basisonderwijs of de onderbouw van het voortgezet onderwijs, maar wekken de nieuwsgierigheid op van mensen vanaf al deze leeftijdscategorie. De benadering is snel en volwassen. Gaat moeilijke onderwerpen niet uit de weg.

In elke aflevering wordt speels en uitdagend gekeken hoe zo een klein landje als Nederland zo'n belangrijke rol in de wereldgeschiedenis heeft kunnen spelen. Hoe het eeuwenlang de wereldhandel wist te domineren. Waarom juist Amsterdam het oppermachtige centrum van de Eerste Republiek in Europa werd. En waarom Mokum tot op voor kort over de hele wereld faam genoot als The Capital of the Free.


HET ONTSTAAN VAN NEDERLAND

Aan het einde van de Oude Steentijd, rond 20.000 v. Chr.., duikt de huidige mens op in onze streken, de "homo sapiens sapiens". Vanaf de Midden Steentijd spreekt men van jager-verzamelaars.

In de Nieuwe Steentijd wonen van Nederland tot in de Oekraïne stammen die behoren tot de 'Trechterbekercultuur' De machtige zogenaamde Hunebedden, zo'n 5000 jaar geleden opgericht, behoren tot de oudste overblijfselen van menselijke bewoning in Nederland.


HARING

De Hollandse Leeuw is natuurlijk volkomen misplaats als Hollands Nationaal Wapendier. Op grond van de lokale fauna is de Oranjeleeuw te gek om los te lopen. Als er één dier in aanmerking komt om het blazoen van Nederland te sieren, dan is dat het "Maatje". De Vaderlandse economie dreef in eerste instantie op haring. Van oudsher was de haringhandel in handen geweest van de Oostzeelanden. Maar de haringen besloten in het midden van de veertiende eeuw hun paartijd van de Oostzee maar de Noordzee te verplaatsen. In 1380 werd in het plaatsje Biervliet het haringkaken uitgevonden. Een conserveringsmethode waarbij direct na de vangst de kieuwen en ingewanden van de vis werden verwijderd en deze in zout werd ingelegd in houten tonnetjes. Dankzij deze uitvinding van Willem Beukelszoon wisten de Hollanders hun haring langer vers te houden en namen zo een groot deel van deze handel over.


HET ZUIDEN EN HET OOSTEN

TURKEN, MAROKKANEN en HOLLANDERS is een intrigerend onderdeel van onze gezamelijke geschiedenis. De Nationale bloem van Nederland is de tulp. Die komt oorspronkelijk uit Oost Turkije. De meeste buitenlanders associëren Holland met hasjies. De meeste hasj komt echter uit Marokko.
Turken en Marokkanen worden in Nederland met elkaar verbonden in wat wel de meest Nationale van alle Hollandse Heiligen mag worden genoemd, Sinterklaas. In onze conmtreien geintroduceert door Keizerin Theophanu. De goedheiligman, die in zijn werk bijgestaan door Zwarte Piet, een Moor.
Moren, die woonde in Marokko. De alleroudste officiële contracten sloten de Hollanders met de Marokkanen als verbond tegen de Spanjaarden! De Heilige Nicolaas kwam uit Turkije. Eeuwen lag hij rustig in het plaatsje Demre, in de boven zijn graf gebouwde kerk, tot Italianen uit Bari het graf schonden. Zogenaamd om te voorkomen dat het gebeente van de kindervriend in handen van de Saracenen zou belanden. In Bari bouwden ze een nieuw heiligdom boven zijn graf. De eerste kerk die in Amsterdam werd gebouwd, was de Sinterklaaskerk. Hoe de Calvinisten ook probeerde dit Roomse feest van de katholieke heilige Nicolaas af te schaffen, tot op heden komt de Turkse goedheiligman samen met zijn Marokkaanse medewerker op de Hollandse daken spoken, waarbij zijn Noordafrikaanse hulpje via de schoorsteen de Hollandse woning moet binnendringen om de kinderen cadeautjes te brengen. Lees verder


ROMEINS NEDERLAND

De Rijn was de uiterste grens van het machtige imperium De grens lag dus dwars door het latere Nederland. In de Romeinse tijd werd het Nederlandse rivierengebied bewoond door de Bataven en de nauw aan hen verwante Caninefaten. Het Bataafse land waar de Romeinse geschiedschrijver Tacitus (ca. 55 tot 116 na Chr.)melding maakt, omvatte de hele Rijndelta. Nijmegen was de hoofdstad. Ook de onafhankelijkheidsstrijd van de Bataven is beschreven in de Historiae van Tacitus. Vanuit de bossen ten noorden van Lugdunum Batavorum (Leiden).vochten de Bataven zich onder Civilis vrij. In april 70 stuurde keizer Vespasianus meerdere Romeinse legioenen om deze Hollandse opstand neer te slaan. Tacitus' relaas breekt af op het ogenblik dat Civilis onderhandelt over een wapenstilstand met de Romeinen. In de Middeleeuwen vergat men het bestaan van de eerste Hollanders die met succes het oppermachtige Romeinse Rijk wist te weerstaan. Het waren de humanisten, die de Bataven herontdekte in de in teksten van de klassieke geschiedschrijver Tacitus.


DE ACHTERNEEF VAN JEZUS IN MAASTRICHT

Een apart hoofdstuk vormt de komst van de Christelijke Beschaving binnen onze huidige landsgrenzen. In een tijd dat Engeland en Ierland nog geen missionaris hadden gezien, vestigde zich een achterneef van niemand minder dan Jezus zelf zich in ons land! De eerste man die het Christelijk geloof wist te brengen was de Armeense bisschop Servaas. Zijn moeder was de zus van de Heilige Maagd Maria.Via het in zijn ogen veel te wulpse en wellustige Belgische Tongeren belandde hij in het veel minder losbandige Maastricht, waar zijn gouden lijkkist eens in de zeven jaar in grootse processie door de stad wordt gedragen. De Noordelijke Nederlanden moesten nog enkele eeuwen geduld hebben voor daar ook het 'licht van de Christelijke beschaving' werd ontstoken.


DE NOORMANNEN VERSLAGEN?

Na Karel Martel (689-741) leek het Frankische gezag in Holland stevig gegrondvest. Leek, want in de 9de eeuw kwamen de Noormannen en de Fransen worden zelf in de pan gehakt. De Hollanders moeten hun eigen boontjes doppen.

In de tijd van deze Hollandse Graven worden ook de eerste windmolens gebouwd. Geen Nederlandse vinding, maar ontworpen in Iran (Perzië). Na de kruistochten kwam het in de dertiende eeuw via België in onze contreien terecht. De windmolen leek te zijn geschapen voor het altijd winderige Holland. Ze nestelde zich hier zo stevig, dat de stoommachine de grootste moeite had hem weer te laten verdwijnen. Tegenwoordig denkt men anders over dit nu oer-Hollandse symbool als enkele eeuwen geleden. Molens waren toen vrijplaatsen voor allerhande geneugtes die binnen de stadsmuren niet of nauwelijks getolereerd werden. De Molenaarsvrouw was een synoniem voor hoer..De molenaarsknecht bediende iedereen, ongeacht sexe. De molenaar verhuurde 'opkamertjes' in de molen.


AAN DE AMSTEL

Pas na de bouw van de Spaarndammerdijk werd in het jaar 1220 een dam in de Amstel aangelegd. Amsterdam ontstond in de 13de eeuw als vissersdorp aan de monding van de Anstel en de dam zal de stad haar naam zal geven. De heren van Amstel waren gedwongen de graaf van Holland als hun leenheer te erkennen. Zij namen hiermee echter niet lang genoegen. In 1296 vermoordden zij Floris V. Zijn zoon en opvolger Jan I sterft net vijftien jaar oud op 10 november 1299 onder uiterst verdachte omstandigheden in Haarlem. Met zijn dood is het oorspronkelijke Huis van Holland uitgestorven. Buitenlanders worden hier de baas.

HET MIRAKEL

Wat de opkomst van Amsterdam als handelsstad sterk bevorderde was het Mirakel van Amsterdam (1345). In 1347 werd op de plek in de Kalverstraat waar het wonder van de in het vuur geworpen maar niet verbrande H. Hostie was geschied, de kapel Terheylighen Stede gebouwd. Van heinde en verre stroomde men naar Mokum. Na een bedevaart naar de kapel van het Mirakel, genas de keizer Maximiliaan van een ziekte. Uit dankbaarheid schonk hij in 1489 aan de stad het recht de keizerskroon boven het wapenschild te plaatsen. In 1566 was het afgelopen en woedde de Beeldenstorm in de Nederlanden. Tussen 10 augustus en begin oktober van dat jaar werden in honderden kerken, kapellen, abdijen en kloosters altaren, beelden en retabels, doopvonten, koorgestoelten, predikstoelen en orgels vernield, kelken en cibories vertrapt en schilderijen, kerkelijke gewaden en boeken verscheurd. De hysterische Protestanten die gewapend met voorhamers en bijlen, de katholieke gebouwen te lijf gingen, kregen de kans om deze barbarij te bedrijven door de lakse houding van de plaatselijke magistraten. Het stadsbestuur had de schutterij in kunnen zetten om katholieke bezittingen te beschermen.

DE BEUL VAN HAARLEM

De Beul van Haarlem is één van de karakters in het poppenspel van Jan Klaassen en Katrijn. Zijn naam klinkt door in het oud Hollandse gezegde: Hij is zoo wreed als de beul van Haarlem. Vroeger was dat Zoo extrant als den Beul van Haerlem. Dat extrant betekende hardhandig en vooral vrijpostig. Volgens de verhalen had de allereerste Haarlemse beul zijn vaardigheden in het straffen opgedaan in het Egyptische Damiate. Met afschuw kijken we naar de barbaarse straffen die tot op heden in sommige landen worden uitgevoerd. Maar Nederland liep niet voorop bij het afschaffen van haar executies en lijfstraffen. Tot in de 19de eeuw bediende heel Holland zich van de Beul van Haarlem. De pijnbank verdween in 1798, nadat in de nacht van 21 op 22 januari vindt een unitarische staatsgreep plaats had en in april de Eerste Nederlandse Grondwet wordt aangenomen. Het brandmerken werd in 1848 in de nieuwe grondwet, opgesteld door Thorbecke afgeschaft en wordt de macht van de koning aan banden gelegd. De doodstraf werd in 1870, het jaar dat Lenin werd geboren, afgeschaft. Tot dat jaar kwam 'de beul van Haarlem' namens het stadsbestuur zaken afhandelen waar niemand zijn handen aan vuil durfde te malen.

JOODSE EN JIDDISCHE HOLLANDERS

zal gaan over de komst van de Iberische en Chassidische joden naar ons land, waaronder de oervader van de humanisten, Spinoza. Maar echt gemakkelijk hebben deze migranten het niet gehad, mits zij veel geld hadden natuurlijk

ONMETELIJKE RIJKDOM

In deze aflevering van de History of Holland gaan we op zoek naar de oorsprong van de rijkdom van het Koninkrijk der Nederlanden. Een nog steeds pijnlijk onderdeel van de Vaderlandse Geschiedenis, waarbij we laatste Europese land zouden zijn dat de slavernij afschafte.

DE ORIENTAALSE TOEKOMST VAN HOLLAND

Veel Nederlandse steden koesteren herinneringen aan de Oriënt in gemeentewapen of stadsnaam. Zo zijn er tal van gemeentes, waaronder de martelaarsstad Dokkum, een (islamitische) Halve Maan in haar stadswapen. Al eeuwen voert de plaats waar Bonifatius werd afgeslacht de Halve Maan als herinnering aan een bezoek van de Dokkumse bevolking aan Palestina bracht. Een kleine twee eeuwen trokken er uit heel Europa, inclusief Holland, gigantische massa's op naar het oosten trok. Om weer terug te keren met twee van de drie Nationale Symbolen: de windmolen en de Tulp.

In de Historie ook de oorsprong van de naam Alkmaar? Is dat nu wel of geen verbastering van het Arabische al-Kamaar? De Maan, als verwijzing naar die platte gele kazen (Maankaas) uit dit gebied? En hoe komt het dorp Turkiye in Zeeland aan haar naam? De oriëntalisering van Nederland begon al in de Middeleeuwen en raakte in de 20ste eeuw in een stroomversnelling door een volksverhuizing in tegenovergestelde richting plaats. Hetgeen leidde tot allerhande beperkende maatregelen om de Europese gebieden te betreden.


OVER DE SCHRIJVERS

René Zwaap won de Mercuur 2000, de Grote Prijs der Nederlandse journalistiek van het Nederlands Uitgeversverbond en iMediate.

René Zwaap publiceerde diverse romans, maar ook een serie biografieën over o.a. Arthur Rimboud, Wilhelm II, Slauerhoff en Jack Karouac. Samen met Martin van Amerongen schreef hij een boek over Koot & De Bie, en met Jan Maliepaard een biografie over Chr. van Abkoude, schrijver van de Pietje Bell-boeken.

René Zwaap schreef samen met Mohamed el-Fers een aanzienlijk aantal artikelen over geschiedkundige onderwerpen in de Groene Amsterdammer en zijn samen verantwoordelijk voor de uitzendingen van MokumTV, in 2001 onderscheiden als het Beste Lokale Televisieprogramma in Amsterdam.

Mohamed el-Fers publiceerde o.a. in Hitweek/Aloha, Groene Amsterdammer, Algemeen Dagblad, Staatskrant, Nieuwe Revu, Essensie en de Turkse bladen Dünya en Türkevi. Ook schreef hij een aantal biografiën over Jacques Brel (Beste non-fictie van het Jaar - Het Parool), Oum Kalsoum, Mehmet VI, de Laatste Sultan van Turkije, de islamitische mysticus Mevlana Rumi, Columbus, Bob Marley en een bekroonde reisgids Istanbul. Hij schreef ook het Amsterdams Mirakelspel, dat in 1991 als grootste middeleeuws reenactment werd opgevoerd. Produceerde twee cd's met de "Keizer van het Jiddische Lied" Leo Fuld (The Legend en God Zegen Nederland). Laatste cd werd in 1997 aangeboden aan koningin Beatrix.

In 2003 werd El-Fers aan de Selçuk Universiteit van Konya door de Turkse minister van religieuze zaken, Prof. dr. Mehmet Aydin onderscheidden. voor zijn documentaire De Tolerante Islam van Mevlana en zijn biografie over deze mysticus en grondlegger van de orde der draaiende derwisjen. Op dit moment zijn vier van zijn documentaires op DVD uitgebracht.

Het project The History of Holland is een initiatief van MokumTV en Türkevi Amsterdam. René Zwaap en Mohamed el-Fers verzorgen de redactie, MokumTV verzorgt de techniek en Veyis Güngör van Türkevi is medeproducent.

De onafhankelijke delen zullen als tekstversie tevens gepubliceerd worden in de Turkse krant Dünya en de Nederlandse Staatskrant. Het is de bedoeling de serie op DVD alsook als streaming video aan te bieden om zo in een eventueel vervolgproject de gebruikerswensen en toepassingen aan te kunnen scherpen.

Aangezien het Ministerie van OCW ernaar streefde om al in 2007 een breed aanbod aan dit soort leermiddelen beschikbaar te hebben, hoopten de makers met de boeiende en beeldende serie The History of Holland daar zo aan bij te kunnen dragen.

PROTEST TEGEN THE HISTORY OF HOLLAND

Op de website van het Nationalist White Stormfront en het forum lokale media klonk er stevig protest tegen de serie.


SAMENVOEGING VAN AMSTERDAM
MET HAARLEM EN UTRECHT

Wapen Randstad NoordDe toekomst wordt niet vergeten. Zeker nu de trent is dat de overheid steeds meer eeuwenoude steden samenvoegd tot nieuwe bestuurlijke organen.

Dat zou het besturen gemakkelijker maken, de economie stimulenen en de veiligheid verhogen, zo wordt ons voorgespiegeld.

Zo zijn er al jaren plannen om te komen tot een grote gemeente Randstad. Omdat niet iedereen op een grote hoop wil worden gegooid, zullen deze plannen, om de burger niet al te veel te laten stressen, in fasen worden doorgevoerd.

Eerste stap is de vorming van wat voorlopig Randstad Noord wordt genoemd. Met de stadsdelen Amsterdam, Haarlem en Utrecht. Voorlopig.

Het nieuwe gemeentewapen is er al. Met de drie Amsterdamse Andreaskruizen en het Haarlemse Zwaard met Malteser Kruis op het rood/witte blazoen van de Domstad Utrecht Meer


De Hollandse graven:

 • 839:
  Gerolf I (Gerulf)
  Graaf Gerolf van Holland (voor 885 - circa 896)
  Gerulf de Graaf van Friesland
  In 885 weet de stamvader van het Eerste Hollandse Huis, graaf Gerulf de Vikingkoning Godfried de Noorman te verslaan en zijn macht in Kennemerland te vestigen.
 • Dirk I
  Diderik of Theodorik, ca 923-939:
  Graaf Dirk I van Holland
  Geboren circa 899, overleden circa 939. Graaf Dirk steunde de Westfrankische koning Karel de Eenvoudige bij een opstand van zijn vazallen. Als dank hiervoor ontving Dirk I op 15 juni 922 de kerk van Egmond met alle daarbij behorende mensen, beesten en goederen. Dit was gelegen ten noorden van zijn gebied Kennemerland en sloot daar uitstekend op aan.
 • Dirk II
  Geboren omstreeks 930, overleden 6 mei 988, samen met zijn vrouw begraven in de abdij te Egmond.
  In 938 vond de verloving van Dirk II plaats met Hildegard, de dochter van graaf Arnulf I van Vlaanderen. Dirk II had nabij het graafschap Rijnland, dat aan de bisschop van Utrecht behoorde, het meest westelijke en moerassige deel van het gebied bij Vlaardingen van Keizerin Theophanu in leen gekregen.
  Dirk II laat, zodra hij meerderjarig is geworden, naast de houten kerk een stenen klooster bouwen, dat hij bevolkt met monniken uit de St. Pietersabdij te Gent. Dankzij de monniken kunnen we nu met droge voeten door de Randstad lopen. Monniken zijn er, net als in de grootste middeleeuwse stad van Europa, Parijs, in geslaagd om dijken en dus een waterbeheerssysteem aan te leggen, zonder hen zou Parijs letterlijk en figuurlijk volledig uitgedroogd zijn geweest, want ook toen was goed drinkwater van levensbelang. Aan de Nederlandse monniken van de abdijen van Egmond, Rijnsburg en Utrecht de hebben we bijv. de Spaarndammerdijk tussen Amsterdam en Haarlem en Schielands Hoge Zeedijk tussen Schoonhoven en Hoek van Holland te danken.De naam Holland wordt als graafschap wordt pas voor het eerst in 1101 genoemd, daarvoor was het Friesland.
 • Arnulf van Gent
  Graaf Arnulf van Holland, geboren te Gent, gesneuveld op 18-09-993, begraven te Egmond.
 • 993-1039:
  Dirk III
  Geboren circa 981, overleden op 27-05-1039, begraven in de abdijkerk te Egmond.
  Graaf Dirk III (door broer Sicco uit zijn graafschappen in het tegen woordige Noord-Holland verdreven), veroverde in het graafschap Rijnland het gebied bij Vlaardingen dat zijn vader van Keizerin Theophanu in leen had gekregen en gaf Friese kolonisten toestemming zich daar te vestigen om de aanleg van dijken en inpolderingen te realiseren. Om aan geld voor de bouw en de dijkaanleg te komen, ging Dirk III vanaf 1018 bij Vlaardingen tol heffen van kooplieden op weg naar Engeland. Het is waarschijnlijk de oudste tol van Holland.
 • 1039-1049:
  Dirk IV
 • 1049-1061:
  Floris I
  Graaf van Holland geboren ca. 1017, vermoord 19 mei 1061, begraven te Egmond.
 • 1061-1091:
  Dirk V
  Graaf van Holland, geboren tussen 1052-54, gestorven op 17 juni 1091, zoon van Floris I, begraven in de abdijkerk te Egmond.
 • 1061-1064:
  Voogdes Geertruid, weduwe van Floris I, voogd van Dirk V.
 • 1064-1071:
  Voogd Robrecht de Fries, man van Geertruid, voogd van Dirk V.
 • 1091-1122:
  Floris II, "Floris de Vette of Dikke".
  Graaf van Holland, zoon van Dirk V wordt geboren 1085, sterft 2 maart 1121, begraven in de abdijkerk te Egmond.
 • 1122-1157:
  Dirk VI
 • 1161-1191:
  Floris III
 • 1191-1203:
  Dirk VII
 • 1203:
  Ada, Dochter van Dirk VII
 • 1203-1222:
  Willem I
  Vernoemd naar de broer van zijn moeder, de Schotse koning William the Lyon, geboren circa 1168.
 • 1222-1234:
  Floris IV
 • 1234-1256:
  Willem II
 • 1256-1296:
  Floris V
 • 1296-1299:
  Jan I

Jan I is de laatste graaf van het Hollandse Huis. In Nederland herinneren de volgende monumenten aan het Huis van Holland:

Haarlem en Den Haag

Holland telt slechts twee ridderzalen.
De Oude Ridderzaal in Haarlem en de `nieuwe` in Den Haag, waar nog jaarlijks op de derde dinsdag van september de troonrede wordt voorgelezen. Zo'n 750 jaar geleden verplaatste de graaf uit zuinigheidsoverwegingen zijn zetel van de stad Haarlem naar het toen nog onbeduidend gehucht s-Gravenhage.
De portretten van de Hollandse Graven hangen in Haarlemse Stadhuis. Buiten Open Monumentendag niet toegankelijk voor het publiek.

Egmond

Graaf Dirk l van Holland bouwt aan het begin van de 10e eeuw de Sint Adelbertabdij. De geuzen steken alles in brand wanneer in 1572 de Spanjaarden op komst zijn. Pas in 1935 wordt de abdij als priorij weer in gebruik genomen door Benedictijnen uit Oosterhout. In de loop der jaren werd het uitgebreid en in 1950 tot abdij verheven

Alkmaar

Floris V lag eerst in Alkmaar begraven. Samen met de twee hazewindhonden die hun baas niet willen verlaten en uiteindelijk ook zijn gestorven en mee gingen in het Alkmaarse graf. Floris' zoon Jan I komt het lichaam ophalen om het opnieuw te begraven in de abdij van Rijnsburg bij Leiden. Zie ook Een boerengod en bottenoorlog. In Alkmaar blijven Floris' ingewanden die bij het balsemen verwijderd zijn achter in het graf, dat tot op de huidige dag in de oude St. Laurenskerk in Alkmaar te zien is.

Rijnsburg

Standbeeld Floris V en mausoleum Graven van Holland naast de Nederlands Hervormde Kerk van Rijnsburg.

Heemskerk

Scepelenbergh of Huldtoneel in Heemskerk. Aan de Rijksstraatweg, schuin tegenover de Marquettelaan, ligt een kunstmatig opgeworpen heuvel met een stenen gedenkteken. Hier werden de Hollandse Graven na hun inhuldiging op een schild geheven. Een glas-in-loodraam in het voormalig Raadhuis aan het Burgemeester Nielenplein laat zien hoe hertog Jan van Brabant in 1418 plechtig deze eed aflegt.
Aan de Marquettelaan 34 ligt igt kasteel Marquette. Rond 1250 liet graaf Willem II hier een burcht bouwen op de plek van een door Vikingen gebouwde versterking.
Aan de Tolweg 9 aan de oostzijde van Heemskerk ligt Slot Assumburg, gebouwd in 1546 met sloopmateriaal van kasteel Oud Haerlem, dat 400 meter ten zuidwesten van Assumburg lag. Sinds 1933 is het een jeugdherberg. In een van de torens bevindt zich achter dubbeldikke en zwaar vergrendelde eikenhouten deuren de gevangenis.

Nijmegen

De Nicolaaskapel op het Valkhof in Nijmegen verbindt Sint Nicolaas en de Byzantijnse keizerin Theophanu met de Hollandse graaf Dirk II.

Rotterdam

Voor het Rotterdamse Schielandshuis staat sinds 1990 een standbeeld van Graaf Willem IV van Holland, de man die op 7 juni 1340 aan Rotterdam stadsrechten verleende.


Henegouwse Huis

 • 1299-1304:
  Jan II van Avesnes
  Graaf van Holland en Henegouwen.
 • 1304-1337:
  Willem III
 • 1337-1345:
  Willem IV
 • 1345-1354:
  Margaretha van Henegouwen

Beierse Huis

 • 1354-1389:
  Willem V
 • 1389-1404:
  Albrecht
 • 1404-1417:
  Willem VI
 • 1417-1433:
  Jacoba van Beieren

Bourgondische Huis

 • 1433-1467:
  Filips I, de Goede
 • 1467-1477:
  Karel I, de Stoute
 • 1477-1482:
  Maria, de Rijke

Oostenrijks-Habsburgse Huis

 • 1482-1493:
  Maximiliaan I
 • 1494-1506:
  Philips II, de Schone
 • 1506-1515:
  Opnieuw Maximiliaan I
 • 1506-1555:
  Karel II (Karel I van Spanje en Karel V van Duitsland)

Spaans-Habsburgse Huis

 • 1555-1581:
  Philips III

Daarna weet Holland, samen met een aantal andere gebieden, een onafhankelijke republiek zonder erfelijk opvolgerschap te worden, totdat de broer van Napoleon hier 'eerste' Koning van Holland wordt. Vervolgens weet een Duitse familie de titel Oranje te verwerven. Zij stammen echter niet af van prins Willem van Oranje, wiens laatste nakomeling koning van Engeland was. Het geslacht van Willem van Oranje, ofwel De Zwijger, stierf in 1799 uit.


Steun MokumTV

‘Holland’ bestaat uit het gebied van de huidige provincies Noord- en Zuid-Holland, kent een lange en boeiende geschiedenis. Om de bestudering van deze geschiedenis op alle niveaus te bevorderen, maakt MokumTV (Stichting Mokum Plus) de serie "History of Holland" en maakt deze toegankelijk voor een zo groot mogelijk publiek. Ook geeft MokumTV de Amsterdammer Almanak (vanaf 2009 met de ondertitel "waarin opgenome de Haarlemmer") en de zeer luxe Hollandbrochures uit. Verder stelt MokumTV excursies en wandel- en fietstochten samen. Draagt u de Hollandse, Haarlemse en Amsterdamse geschiedenis een warm hart toe? Steun dan MokumTV!

Wij zijn en blijven klein en onafhankelijk. Al onze programma's worden met één handicam opgenomen. Onze grootste kosten zijn dan ook het overzetten, monteren en de uitzendkosten. Natuurlijk hopen we van harte dat U het ongesubsidieerde MokumTV zult steunen. Meer


 

 

 

De History of Holland

 • Levende Geschiedenis
  Het aantal mensen met als hobby de reconstructie van het Middeleeuwse leven groeit. De kleurige cultuur van de Middeleeuwen in Amsterdam opnieuw tot leven brengen is wat het Middeleeuws Amsterdams Mirakelgilde wil.
 • God van Nederland
  De oudste sporen van de verering van Hogere Machten in Holland zijn tempels en altaarstenen, toegewijd aan de van oorsprong Perzische god Ahora Mazda, en de uit een maagd geboren Mithras.
 • Floris V
  Een Roomse tiran, een vriend van de gewone man, een Hollandse held in barre tijden, 'de God van de boeren'. Floris de Vijfde lijdt al zeven eeuwen onder een imago-probleem.
 • Griekse kezerin bracht Sinterklaas naar Nederland
  Keizerin Theophanu, Byzantijns echtgenote van Keizer Otto II, speelt een belangrijke rol in de wordingsgeschiedenis van Holland, maar nog meer bij de introductie van Neerlands 'Nationale' heilige.
 • Lokale tv piraten
  Ruim vijf jaar voor Salto op de Amsterdamse kabel verscheen, waren de tv piraten actief. Het waren de Amsterdamse bioscopen die hier een einde aan maakten.
 • History van Haarlem
  Eerste stap in de vorming van de gemeente Randstad: Het samenvoegen van Amsterdam met Haarlem tot Spamsterstad.
 • Cannabis en Nederland
  De coffeeshop is voor de meerderheid van de toeristen de belangrijkste reden dat ze naar Amsterdam komen.
 • De Enkhuizer Almanak
  Ruwe schattingen wijzen er op dat er inmiddels 10 keer meer Enkhuizer Almanakken als bijbels zijn verkocht.
 • De Mokumse keizerskroon
  De keizerskroon die de Westertoren en het stadswapen siert is vals en onterecht. Het Amsterdams gezag wil zich graag groter voordoen.

De canon van Nederland

In 2006 werd een officiele Canon van Nederland opgesteld:

Hunebedden (ca. 3000 v.Chr.). Vroege landbouwers

De Romeinse Limes (47-ca. 400). Op de grens van de Romeinse wereld

Willibrord (658-739). Verbreiding van het christendom

Karel de Grote (742-814). Keizer van het avondland

Hebban olla vogala (ca. 1100). Het Nederlands op schrift

Floris V (1254-1296). Een Hollandse graaf en ontevreden edelen

De Hanze (1356-ca. 1450). Handelssteden in de Lage Landen

Boekdrukkunst (ca. 1450). Revolutie in reproductie

Erasmus (1466?-1536). Een internationaal humanist

Karel V (1500-1558). De Nederlanden als bestuurlijke eenheid

De Beeldenstorm (1566). Godsdienststrijd

Willem van Oranje (1533-1584). Van rebelse edelman tot ‘vader des vaderlands’

De Republiek (1588-1795). Een staatkundig unicum

De Verenigde Oostindische Compagnie (1602-1799). Koloniale handel en overzeese expansie

De Beemster (1612). Nederland en het water

De Grachtengordel (1613-1662). Stadsuitbreidingen in de zeventiende eeuw

Hugo de Groot (1583-1645). Een geniaal rechtsgeleerde

Statenbijbel (1637). Het boek der boeken

Rembrandt (1606?-1669). De grote schilders

De Atlas Major van Blaeu (1662). De wereld in kaart

Michiel de Ruyter (1607-1676). Zeehelden en de brede armslag van de Republiek

Spinoza (1632-1677). Op zoek naar de waarheid

Slavernij (ca. 1637-1863). Mensenhandel en gedwongen arbeid in de Nieuwe Wereld

Buitenhuizen (17e en 18e eeuw). Rijk wonen buiten de stad

Eise Eisinga (1744-1828). De Verlichting in Nederland

De Patriotten (1780-1795). Crisis in de Republiek

Napoleon Bonaparte (1769-1821). De Franse tijd

Koning Willem I (1772-1843). Het koninkrijk van Nederland en België

De eerste spoorlijn (1839). De versnelling

De Grondwet (1848). De belangrijkste wet van een staat

Max Havelaar (1860). Aanklacht tegen wantoestanden in Indië

Verzet tegen kinderarbeid (19e eeuw). De werkplaats uit, de school in

Vincent van Gogh (1853-1890). De moderne kunstenaar

Aletta Jacobs (1854-1929). Vrouwenemancipatie

De Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Oorlog en neutraliteit

De Stijl (1917-1931). Revolutie in de vormgeving

Crisisjaren (1929-1940). Samenleving in depressie

De Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Bezetting en bevrijding

Anne Frank (1929-1945). Jodenvervolging

Indonesië (1945-1949). Indonesië bevecht zijn onafhankelijkheid op Nederland

Willem Drees (1886-1988). De verzorgingsstaat

De watersnood (1 februari 1953). De dreiging van het water

De Televisie (1948-heden). De doorbraak van een massamedium

Haven van Rotterdam (vanaf ca. 1880). Poort naar de wereld

Annie M.G. Schmidt (1911-1995). Tegendraads in een burgerlijk land

Suriname en de Nederlandse Antillen (vanaf 1945). Dekolonisatie van de West

Srebrenica (1995). De dilemma’s van vredeshandhaving

Veelkleurig Nederland (vanaf 1945). De multiculturele maatschappij

De gasbel (1959-2030?). Een eindige schat

Europa (vanaf 1945). Nederlanders en Europeanen


 

 

Quidquid latine dictum sit, altum viditur - Al wat in het Latijn gezegd wordt, wordt als verheven beschouwd

© MMVIII Stichting Mokum Plus Amsterdam en Mohamed el-Fers

 

 

 

30 jaar lokale tv in amsterdam

Wiet is zo slecht nog niet

Lourdes aan de Amste

Alle publicaties van MokumTV bij Scribd

Istanbul de reisgids

Oum Kalsoum biografie

Jacques Brel biografie

Koop nu: Bob Marley

Encyclopedie Hollandse Heiligen

Hollands Glorie Snackbarboek

Friese Mirakels

De laatste Sultan Mehmed VI Vahdeddin

Amsterdammer Almanak 2010

Haarlemmer Almanak 2010

Kirkpinar - All about Turkish Oilwrestling

Sinds Stella Braam ben ik een Grijze Wolf

De Mariabode

Amsterdam apparitions

Mevlana Rumi biography

Lourdes Travelguide

MokumTV op Boomerang

MariaBode online

Holland Forum

Haarlem Forum

Heilig Bloed Processie Brugge

Grootste Rooms Katholieke Startpagina

Tongeren Kroningsfeesten

Tridentijnse mis in de Agneskerk, Amsterdam

Forum RK NetNieuws

Jumping Echternach

Vraag het Father Enrico

Forum over de onstreden stichting Vaak

Katholiek Nieuwsblad

Naar de agenda

Forum RK NetNieuws

 

 

 

HOME