DE HISTORY OF HOLLAND bij MOKUM TV

 

 

SLOTEN Het 1000 jaar oude dorp Sloten heeft zijn pittoreske dorpsgezicht weten te behouden. Er staan een molen en een nog steeds werkende oude waterpomp op het dorpspleintje met het kleinste politiebureau van Nederland en een uit 1794 daterende banpaal, die aangaf tot waar boeven Amsterdam mochten naderen. Ooit was Sloten veel groter, tot het In 1921 werd ingelijfd door Amsterdam.

 

DE HEER VAN SLOTEN GENOOT FAAM ALS VERWOESTER DER ZEDEN EN HET KRUIS VAN DE HOLLANDERS
Door Mohamed el-Fers

Hans Boskamp als Lange Pier, de Graaf van SlotenIn de serie Floris (1969) speelde naast Rutger Hauer (Floris) Hans Boskamp (foto hierboven) een belangrijke rol als Pier van Sloten. Aangezien het een jeugdserie betrof, werd er niet ingegaan op de historische Heer van Sloten. Behalve dan dat Pier van Sloten's 'titels' door zijn page worden opgelezen. Om de graaf van Holland te tarten, liet deze leenheer zich brutaal Graaf van Sloten noemen. In de door Paul Verhoeven geregiseerde serie wordt 'Lange Pier' voorzien van de toevoeging dat hij naast Graaf van Sloten ook de Admiraal van de Zuiderzee zou zijn. De schrijver van de serie vond het blijkbaar niet voldoende dat de Heer van Sloten al bekend stond als De, Verwoester der Zeden, De Wreker der Breeuwers en Het Kruis van de Hollanders. Dat Pier van Sloten ooit Admiraal van de Zuiderzee was heeft geen enkele historische grond.

Voordat Sloten werd opgeslokt door Amsterdam was het veel groter dan wat nu bekend staat als de wijk Sloten. Amsterdam eindigde aan de westkant bij de Haarlemmerpoort. Buiten de poort had men nog de tweehonderd "roe" (oude lengtemaat) stadsgebied. Die preciese grens werd aan de Haarlemmerweg gemarkeert door uitspanning De Tweehonderd Roe, een soort taxfree-kroeg waar de drank aanzienlijk goedkoper was dan een meter verderop richting stad. Het grootste deel van het huidige stadsdeel Westerpark behoorde bij de gemeente Sloten, waaronder.de complete Staatsliedenbuurt.

Voordat de stad zich tot hier uitbreidde had dit gebied al een geschiedenis van bijna duizend jaar achter zich. Rond het jaar 1000 was de omgeving van wat nu Amsterdam is, net als een groot deel van Holland, een veenmoeras waarin maar weinig mensen zich begaven of woonden.

Vanaf de tiende eeuw werden deze gebieden langzamerhand in cultuur gebracht en werden ook de eerste dorpen gesticht. Het gebied ten westen van waar nu de Schinkel en Kostverlorenvaart liggen werd vanuit Kennemerland gekoloniseerd.

De oudste vermelding dateert uit 1063, toen er sprake was van een kapel te Sloton aan de zuidwestpunt van de Slotermeer. Rond 1175 werd het dorp verplaatst naar een terp aan de huidige Sloterweg, maar op de oorspronkelijke plek bleef nog eeuwenlang het "Oud Kerkhof" liggen. In het rietgebied huisde

Volgens Godfried Dillen in het Historisch Forum huisde de Verwoester der Zeden in het noordwestelijk deel van het huidige Westerpark. De robuuste Pier van Sloten zou een voorvader zijn geweest van de Reus van Spaarndam, zo wilde het verhaal. Opmerkelijk is zijn bijnaam: Wreker der Breeuwers. De breeuwers werkte in de scheepsbouw en stopten met uitgeplozen touw de naden tussen planken en delen van het schip om dit waterdicht te maken. Goede Breeuwers waren specialisten. Soms werden ze, terecht of onterecht, verantwoordelijk gesteld voor de ondergang van een schip. Ze vormde een aparte klasse binnen het scheepmakersgilde en bewoonde hun eigen straten. Door hun werk bezaten ze een legendarische kracht in hun breeuwerknuisten. Tot op heden kent Amsterdam ten oosten van de plaats waar Pier van Sloten resideerde de Eerste en Tweede Breeuwerstraat.

De eerder aangehaalde Godfried Dillen schrijft in het Historisch Forum dat Pier van Sloten er een vreemde manier van begroeten op na hield. Over zijn gebied reizende vreemdelingen greep hij namelijk 'onverwachts ruw bij de testikelen om deze geklemd te houden terwijl hij met de andere hand de toevallige passant' ontwapende.

In de televisieserie is de Graaf van Sloten vooral de schamoen Lange Pier, zo genoemd vanwege zijn enorme lengte. De legendarische Graaf van Sloten moet rond de tiende eeuw hebben geleefd en in de wijde omgeving faam als Het Kruis van de Hollanders.hebben genoten. Naast Sloten ontstonden in de omgeving dorpen als Sloterdijk (Sloterdam), Rijk, Nieuwerkerk en Osdorp (Oostdorp).

Pier van Sloten hield zich op in wat als grensgebied van Amstelland, tussen de invloedssfeer van de bisschop van Utrecht en de Graven van Holland. Het gebied van Sloten hoorde officieel toe aan de Heer van Velzen, maar Sloten was voornamelijk op Haarlem georiënteerd. . Die Heer van Velzen hield liever de voeten droog en liet zich zelden zien. Bovendien kon je makkelijk verdwalen, want Sloten was een gebied in ontwikkeling. Het nabije Haarlemmermeer en het IJmeer zijn een constante bedreiging voor het veenland. Zo vreet de "Waterwolf" de in de tijd van Pier van Sloten onstane dorpen als Rijk en Nieuwerkerk. Ze verdwijnen in de golven.

Ook de navolgelingen van de Verwoerster van de Zeden passen zich aan en gaan over op tuinbouw, veehouderij en visvangst.

Als in Amsterdam in 1345 het "Mirakel" plaats heeft, ligt het dorp Sloten plotselin aan niets minder dan aan de "Heilige Weg", die van Haarlem naar het pelgrimsoord van de Heilige Stede in de Kalverstraat liep. In de Middeleeuwen verrijst de grote bakstenen Sint Pancratiuskerk, een dochterkerk van die van Velsen in het centrum van Sloten. Een klein deel van de Heiligeweg is nog in oude vorm aanwezig tussen de Kalverstraat en het Singel. Voor de aanleg van na-Middeleeuwse stadsuitbreidingen bevond zich hier de Heiligewegse Poort. De weg vervolgde zich ongeveer volgens het tracé van de huidige Leidsestraat en verder via de Heiligewegse Vaart, later heette dit de Overtoomse Vaart (sinds de demping in 1902: Overtoom). Vanaf de Overtoom bij de Schinkel liep de Heiligeweg verder via de Sloterkade en Sloterstraatweg (thans Rijnsburgstraat - Sloterweg) naar het dorp Sloten. Deze Heilige- of Sloterweg was tot het begin van de 16e eeuw de belangrijkste landverbinding tussen Amsterdam en de rest van Holland, tot de landbrug naar Haarlem door de golven werd weggeslagen.

Als in 1529 andheer Reijnout de Derde van Brederode zijn bezittingen verdobbeld, valt Sloten toe aan de stad Amsterdam. . Hierdoor werd Amsterdam naast Haarlem een belangrijke afzetmarkt voor de producten van de boeren in Sloten.

De Slotense Sint Pancraskerk werd in 1573 door een terroristische groepering, bekend als de Geuzen, verwoest maar in de 17e eeuw hersteld. De historische' Pancras' werd in 1860 afgebroken om plaats te maken voor het huidige Waterstaatskerkje

Het Slootermeer werd in 1644 ingepolderd en drie eeuwen later, tussen 1948 en 1956, vergraven tot Sloterplas. Ook het nabijgelegen Nieuwe Meer werd door zandwinning sterk vergroot.

In de Napoleontische tijd werd Sloten weer een aparte gemeente, los van Amsterdam.

Een grote overstroming in 1836 leidde tot het besluit tot inpoldering van het Haarlemmermeer.

Het gebied waar nu de Westelijke Tuinsteden liggen was tot circa 1950 een landelijk gebied. Als onderdeel van het Algemeen Uitbreidingsplan van 1935 werd de lagergelegen Sloterdijkermeerpolder in het midden van dit landelijke gebied van Sloten bestemd voor zandwinning ten behoeve van ophoging van het omliggende gebied voor de tuinsteden Slotermeer, Geuzenveld, Slotervaart en Osdorp. Tevens kon hiermee te midden van het nieuwe wijken een groot park en recreatiegebied worden gerealiseerd. De vruchtbare bovenlaag van veen en klein werd gebruikt voor ophoging van het Sloterpark rond de plas.

De oude molen van Sloten, de Riekermolen, moest in 1956 verdwijnen en verhuisde naar de Kalfjeslaan bij de Amstel.

Bij de instelling van stadsdelen werd de Sloterplas in 1990 verdeeld over de drie aanliggende stadsdelen: Geuzenveld/Slotermeer, Slotervaart/Overtoomse Veld en Osdorp.

Sinds 1991 heeft Sloten een nieuwe molen, die als een van de weinige in Holland (bijna) iedere dag voor publiek geopend is. De Molen van Sloten beschikt bovendien over een lift. Sinds april 2005 is het complex uitgebreid met een Kuiperijmuseum. Voorts staat er in het dorpscentrum nog een oude "banpaal" uit 1794 en is er het kleinste politiebureau van Nederland.

In de jaren negentig van de vorige eeuw werd op de plaats van het Tuinbouwgebied Sloten de nieuwbouwwijk Nieuw Sloten gebouwd. Omdat deze wijk het oude dorp geheel zou gaan inklemmen werd een referendum georganiseerd om het "Weilandje van Sloten" te redden van bebouwing. Dit is een van de weinige referenda waarin de Amsterdamse bevolking zijn gelijk bevestigd kreeg tegenover de immer bouwende gemeente Amsterdam.

In 2003 werd hier het Natuurpark De Vrije Geer geopend in een veenweidegebied met een eeuwenoud en helemaal gaaf slotenpatroon. Grenzend aan het oude dorp ligt het sportpark Sloten met de overdekte wielerbaan.

Aan de andere kant van het dorp verscheen in de jaren negentig de nieuwbouwwijk De Aker. Zo dicht bij de (tuin)stedelijke bebouwing van de grote stad is het oude dorp nog steeds een oase van rust.

De molen van Sloten is te bereiken per auto of bus:

Met het openbaar vervoer: buslijnen 192 (vanuit Amsterdam NS-station Sloterdijk richting Schiphol zuid v.v., halte Alkersloot).

Bus 145 (richting Leiden vanaf Leidseplein, halte Alkersloot)

Tramlijn 2 tot het eindpunt en daarna wegbewijzering volgen (10 min. lopen).

Met de auto vanaf het Amsterdamse Museumplein binnen een kwartier via Willemsparkweg-Zeilstraat-op Hoofddorpplein rechtdoor Heemstedestraat-volg verder de aanwijzingen via Plesmanlaan. Ruime gratis parkeergelegenheid.
5 minuten van de snelwegen A4 en A10: volg Sloten- 10 minuten van Schiphol.

Voor rondvaartboten is een speciale steiger aangelegd bij de brug over de Ringvaart. Zoals rederij Aemstelland. Langs de Akersluis zijn aanlegmogelijkheden voor vaartuigen.

Molen van Sloten
Akersluis 10
1066 EZ Amsterdam-Sloten
Telefoon: 020-6690412
Fax: 020-6151862

Zie ook God van Nederland, de Boerengod Floris V, het Historisch Forum of de Griekse kezerin die Sinterklaas naar Nederland bracht.

Sloten en de Heer van Sloten holland4.html

Terug naar de History of Holland

 

 

30 jaar lokale tv in amsterdam

Lourdes aan de Amste

Wiet is zo slecht nog niet

Alle publicaties van MokumTV bij Scribd

Istanbul de reisgids

Oum Kalsoum biografie

Jacques Brel biografie

Koop nu: Bob Marley

Encyclopedie Hollandse Heiligen

Hollands Glorie Snackbarboek

Friese Mirakels

De laatste Sultan Mehmed VI Vahdeddin

Amsterdammer Almanak 2010

Haarlemmer Almanak 2010

Kirkpinar - All about Turkish Oilwrestling

Sinds Stella Braam ben ik een Grijze Wolf

De Mariabode

Amsterdam apparitions

Mevlana Rumi biography

Lourdes Travelguide

MokumTV op Boomerang