Uitzending MokumTV zaterdag 24.30 uur, maandag 17.30 en 20.30 uur, dinsdag 11.30 en 12.30 uur

Appeltjes van Oranje

De uitzending was exclusief en voor het eerst bij MokumTV te zien geweest. Vervolgens toonde Veronica deze door hen met een VHS-recorder opgenomen uitzending, waarbij op ronduit klungelige wijze het MokumTV logo was weggehaald. En presentator Menno Büch smeekte om een "lijntje naar Hilversum" om zo MokumTV ook te kunnen uitzenden. Het betrof de roemruchte Alden Hatch-tapes. Waarop de officiele Bernhard-biograaf Hatch uitvoerig met Prins Bernhard sprak. Maar wat Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard op 10 juli onder het genot van een aantal flinke bellen whiskey los liet over de Greet Hofmans-affaire bleef geheim.

Juliana kreeg mede dankzij haar persoonlijke raadgeefster, de in 1947 ten paleize geïntroduceerde Amsterdamse 'helderhorende' Greet Hofmans de kans om zichzelf te ontwikkelen. Haar komst veroorzaakte een door Bernhard zelf gearrangeerde koninklijke huwelijkscrisis met de bedoeling Koningin Juliana in een gekkenhuis te laten opnemen. Dan zou Benno het regentschap voor Beatrix zou waarnemen.

In 1993 maakt de historicus Bob de Graaf in een studie over meesterspion King Kong in een voetnoot melding van het bestaan van deze geluidsbanden uit 1961 waarop prins Bernhard met de Amerikaanse biograaf Alden Hatch spreekt. Het hoofdstuk dat Hatch over de kwestie-Hofmans schreef is nimmer gepubliceerd, mede onder druk van de Haagse autoriteiten.

De banden lagen opgeslagen in de bibliotheek van de universiteit van Gainsville in Florida die de nalatenschap van Hatch beheert. Kort daarop zijn zowel verslaggever Arthur Maandag van het Haarlems Dagblad als René Zwaap van weekblad De Groene Amsterdammer naar die banden gaan luisteren en werd over de inhoud gepubliceerd.

Een paar maanden later liet een ambtenaar van het ministerie van Algemene Zaken die de voorlichting van het koninklijk huis in portefeuille tijdens een receptie aan Friso Endt (correspondent van Newsweek, oud-redacteur NRC Handelsblad en Het Parool) weten dat hij een einde ,,aan het lek in Florida" zou hebben gemaakt.

Ze bleken mevrouw Alden Hatch om de bandjes te hebben gevraagd en lieten weten bereid te zijn er wel voor willen betalen. Endt besloot zelf eens te gaan luisteren: "maar de lakeienhand uit Den Haag had zijn werk gedaan".

Niet goed genoeg, want er bleken copieën te bestaan, en sprak Prins Bernhard bij de Lokale Publieke Omroep Salto Amsterdam middels de roemruchte Halden tapes. Deze premiere van deze uitzending had op maandag 10 maart 2003 plaats. Hieronder de letterlijke tekst van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernard von Lippe-Biesterfeld die Halden niet mocht gebruiken.

PB: GREET HOFMANS BELOOFDE HET ONMOGELIJKE

Bernhard: Hoeveel weet je er vanaf?
Alden Hatch: Weinig.

Bernhard: Nou ik was de commandant over de complete binnenlandse strijdmacht in Nederland. De inmiddels overleden generaal Koot uit Amsterdam kwam in 1947 naar me toe om te praten over Marijke's Christina) ogen etcetera. En dat hij een vrouw kende die opmerkelijke successen had weten te behalen met gebedsgenezing. En waarom zouden we het niet proberen? Ik zei dat het geen nut zou hebben omdat één oog volgens haar arts niet meer te redden was en het andere… hij hoopte dat hij het andere oog nog te redden zou zijn en Marijke kon blijven kijken. Bovendien kan het geen kwaad, en daar was ik het mee eens.
Ik praatte er met mijn vrouw over. Misschien zou het goed uitpakken. Er gebeuren wel meer wonderbaarlijke dingen in de wereld, dus waarom het niet proberen. Dus (generaal Koot) gaf me het adres van mevrouw Hofmans. Ze kwam hier kort voor mijn vrouw Koningin werd.
Het principe was dat zij direct geleid werd door God. Toen ze het kind (prinses Christina) zag, beweerde zij dat God haar verteld had dat haar ogen zouden genezen en ….(Geklop) Ja!.

(Een lakei komt een nieuwe fles whisky brengen).
Dank je.
…eigenlijk was ik 'n beetje ongerust, want ze beloofde het onmogelijke.
Maar ik dacht, laten we het maar proberen en ze trok bij ons in.

Natuurlijk mag je niet verwachten dat genezingen plotsklaps plaatshebben, maar het duurde nogal al lang.
Mijn vrouw geloofde in haar. Dat wat ze beweerde zo binnen een paar jaar zou gebeuren.
Vervolgens begon ze te praten met de kennissen van mijn vrouw en zich in hofkringen te bewegen…
(Hatch : Nee, niet weer zo'n vol glas, een klein beetje…)
…en zij vormde een groepering van fanatieke gelovigen in de krachten van mevrouw Hofmans. Nodigden ook andere mensen uit, waarvan ze sommigen wel en andere niet wist te genezen.
Ik probeerde haar uit. Vroeg of ze aan God wilde vragen mijn paarden te helpen. Ik had een paar springpaarden, maar die deden het niet zo goed. Ik vroeg of ze daar wat aan kon doen. Nou, dat kon ze wel, maar dan moest ik van elk paard wat haren nemen en die in een envelop met de naam van het paard geven. Dan zou zij met God communiceren en me laten weten wat het probleem was.

Ze kwam met antwoorden terug: ik zou dit en dat aan het ene paard te eten gaven, zus en zo aan het volgende paard, en als ik me meer om de geestelijke problemen van de paarden bekommerde, zou ik veel succes krijgen.
Maar ik zei haar: nu heb ik je. Volgens mij is dit heiligschennis! Als je al bovennatuurlijke macht zou hebben, mag je die niet misbruiken voor spelletjes en sporten of mij te laten winnen. Ik wilde je alleen maar testen en je faalde totaal! Dat was voor mij het absolute bewijs dat het nep was.
Uiteindelijk kon ik er niet meer tegen en vroeg mijn vrouw haar uit ons huis te laten verwijderen. Ik wilde geen fake in ons huis, mijn vrouw wat het oneens, maar om de vrede te bewaren, verliet ze het paleis.
Maar dat veroorzaakte een soort oorlog omdat mijn vrouw dacht dat ik uiteindelijk wel tot inzicht zou komen. Terwijl ik mijn vrouw van haar fout probeerde te overtuigen. Dit ging zo 3 of 4 jaar door. Het kwam zover, dat de vrienden mijn vrouw wisten te overtuigen… Ik was de enige die haar in de weg stond volledige controle over mijn vrouw te krijgen. Het ging zover dat mijn vrouw meende dat ik de genezing van het kind zou blokkeren met mijn gedrag. Dat beweerde mevrouw Hofmans in één geval, maar trok dat later weer terug. Want het was natuurlijk het bewijs van een slecht geloof. Want als jij het niet met jouw geloof kunt bereiken, beweer je dat het door mij zou komen. Maar mijn vrouw geloofde 't, ze geloofde alles wat ze (Hofmans) vertelde. Zij of haar vrienden beweerde dat ik haar van de troon wilde wippen en mijn twee oudste dochters aan mijn kant stonden. Dat ik probeerde Trix op de troon te krijgen om zo via haar aan de touwtjes te blijven trekken. Dat mijn moeder het zelfde met mij deed en we een bende vormde. Mijn moeder stond aan het hoofd, en samen met mij zouden we van Beatrix een marionet op de troon maken. Wij wilden het land regeren en mijn vrouw er buiten houden. We zouden haar dwingen af te treden vanwege haar banden met mevrouw Hofmans. Helaas geloofde mijn vrouw dit alles. Alles wat mevrouw Hofmans en haar groep beweerde, geloofde ze!
Hoewel ze alles geloofde wat ze over mij beweerde, hield ze nog steeds van me. Maar ze was zo verscheurd tussen mij en die groep, dat ze behoorlijk onder druk kwam te staan. Op dat moment wist ik niet dat ze nog steeds van me hield. Hield dat niet voor mogelijk. Ik dacht dat er geen hoop meer was. Toen maakten ze een paar heftige vergissingen. Ze vertelden mijn vrouw dat ik verantwoordelijk was voor alle financiën en haar geld zou hebben misbruikt en andere criminele dingen zou hebben gedaan, met geld en andere zaken.
Dus vroeg mijn vrouw me of ik het paleis wilde verlaten, nadat ze elke vorm van communicatie met mijn moeder had verbroken. Dat was wederzijds.
Dit was wat ik als een openlijke oorlogsverklaring beschouwde. Over mijn lijk! Nadat ze mijn vertrek had bevolen, eiste ik een officieel onderzoek naar mezelf. Dat kon alleen de regering uitvoeren, dus ging ik naar de minister-president om onderzoek te vragen. Dat veroorzaakte een kettingreactie. De pers kwam er achter want het kon niet geheim worden gehouden omdat er teveel mensen bij betrokken waren.

INSERT: Minister-president Drees stelde op Bernhards aandringen een commissie van drie in, bestaande uit ex-premier Beel; ex-gouverneur-generaal Van Starkenborgh Stachhouwer; en professor Gerbrandy, de premier-uit-de-oorlog. De drie begonnen ,,op verzoek van Juliana en Bernhard'' een onderzoek ,,naar aanleiding van publicaties in het buitenland over ons gezinsleven en de verhoudingen met onze naaste omgeving''. Dat laatste sloeg op Hofmans, maar die naam kende Nederland niet. Zoals te verwachten bleef het rapport van de Commissie van Drie geheim, hoewel er een jaar later een cryptisch communiqué naar buiten werd gebracht waaruit viel op te maken dat Hofmans niet meer op Soestdijk kwam, dat aan de religieuze bijeenkomsten op het Oude Loo een einde was gemaakt en dat Beatrix in Leiden ging studeren. Hetgeen betekende dat aan Hofmans' invloed inderdaad een einde was gekomen en dat Beatrix niet op de troon zou komen.

BERNHARD: Uiteindelijk kwam het er op neer dat mijn vrouw van de regering een keuze moest maken… De band met mevrouw Hofmans moest worden verbroken. Hoffunctionarisen die deel uit maakten van haar groep werden ontslagen.

THE ALDEN HATCH TAPES

Volgens Bernhard was Greet Hofmans definitief door de mand gevallen, nadat ze er niet in slaagde zijn favoriete springpaard No No Nanette te genezen. Bovendien begon Juliana nogal zweverige pacifistische speeches af te steken in het buitenland. 'De Raspoetin van paleis Soestdijk'. Zo luidde de kop van het Duitse Weekblad Der Spiegel, dat in 1956 de crisis aan het Nederlandse koninklijke hof voor het eerst onthulde. Daar zat Bernhard zelf achter, evenals het onderzoek waartoe de regering Drees besloot.

Men kon alleen nog maar naar de tapes luisteren nadat de weduwe Alden Hatch, die in de 66ste straat van Manhattan in New York woonde, het groene licht had gegeven. Tegen Friso Endt zei ze,,Toen u belde, heb ik contact gezocht met de secretaris van uw koningin, de heer Floor Kist en met de secretaresse van prins Bernhard, juffrouw Gillis. Ze vonden het 'not such a good idea' met u te praten.'' Maar ze zei nieuwsgierig te zijn en had een gesprek met Friso Endt, die wilde weten of 'Den Haag' die bandjes wilde hebben en of ze er geld voor hadden geboden. Dat laatste was niet gebeurd, zei ze. Wel had hoofddirecteur Van der Voet van de RVD wel zo'n 25 keer gebeld. ,,Dat kostte me nog geld ook'' zei ze, ,,want ik moest aldoor terugbellen.''
,,Waarom hebt u ze niet gegeven'', vroeg ik. ,,Dat doe ik niet'', vertelde ze Friso Endt, ,,want dan hadden ze ze vernietigd. En daar leen ik me niet voor. Geschiedenis mag je niet vernietigen.''

http://web.uflib.ufl.edu/spec/manuscript/guides/Hatch.htm

Aksieverslag 02022002
Zaterdag 06.00 uur zagen we op de webcam dat de winterharde aanbidders van het Oranjegeslacht al op de schaarse plaatsen langs de route zaten. Een tiental mensen hadden op vrijdagnacht reeds plaatsen bezet.

Om 09.00 begon de speciale Salto-uitzending van de Verenigde Amsterdamse Programma-makers. MokumTV leverde de Oranjeclips, met als hit Maxima wordt koningin (maar net als met de spruitjes en goede boerenkool... eerst moet de vorst er over heen).

09.45 uur vertrek van gasten, familie en vrienden van het bruidspaar en zo'n 600 genodigden uit alle delen van het rijk. Zij werden van het stadhuis op de Dam naar de Beurs van Berlage vervoerd. Max en Wax reden in een Rolls Royce naar de ontsluiting van een soort burgerlijk huwelijk door burgo Cohen van Amsterdam. Nadat Cohen Maxima nog even een lesje in het Nederlands had gegeven en uitlegde wat 'Ja' in het Spaans was, kwam er everloos gelul over het publieke leven, waterbeheer, elfstedentochten, schaatsen. Kortom "U bent een man van het water en de sterren staan vandaag in het teken van het watermannetje".
Maxima kreeg nog even de Joodse Schouwburg, de Pampa's en de "verdere ontplooiing van het internationale zakenleven" voor haar kiezen. Cohen noemde haar een "slimme meid die zich op haar toekomst voorbereid".

Uiteindelijk stelde Cohen te verklaren alle plichten te vervullen die de wet daartoe stelt. Niet alleen ontbrak pa Zorreguieta, ook Juliana mocht niet mee. Arme Juliana. Een paar dagen eerder via de Duitse pers moest vernemen dat ze zou denken dat ze een Labrador was.
En die arme Claus deed me af en toe een beetje aan de paus denken. Fysiek dan. Er was zelfs een apart tafeltje ontworpen zodat keizerin Maxima, heerseres over de Nederlanden en een aanzienlijk erfgoed in Argentinië. Ze kreeg ook gelikk de hoogste Nederlandse orde: ridder grootkruis id orde vd nl leeuw. Iets wat niet voor gewone stervelingen is weggelegd. Die zien halve eeuwen zwoegen beloond met een lintje op Koninginnedag, uitgereikt door een stadsdeelwethoudertje of zo.
Ook lieten ze nog een aantal gedichten gecomponeren door hofdichters die zich moesten laten inspirereren door de gelegenheid. Maxima fluisterde "fantastisch" en Wax liet zijn gebruikelijk "heel erg hartelijk bedankt" horen.
Om 10.39 vertrok de sleep uit deze voor elke in Nederland verblijvende illegaal walgelijke schertsopvoering en werd de club naar de Nieuwe Kerk verplaatst.

AKSIE: Aan de Damrakzijde viel de Hoedenslam o.l.v. Fabiola een beetje in het water. Veel Oranjefans hadden de meest afgrijnselijke kommersjele Oranjedeksels op en hadden de beste plaatsen al bezet. Helaas bleek Job Cohen niet voor de kerkelijke plechtigheden te zijn uitgenodigd. Dit zeer tot ongenoegen van de Autonome Blowers. Het ontsteken onder luid gekuch van hun megajoints zou moeten gebeuren als burgemeester Cohen langs zou komen om zo te protesteren tegen zijn debiel coffeeshopbeleid. Terwijl de Allehoogsten der Aarden in auto's en bussen werden afgevoerd vertrok Cohen vanaf de achterzijde naar zijn politie-commando-communicatiebunker in de kelders van de Stopera.

Anderhalf uur blauwbekken in de wind voor de Gouden Kots vertrekt
Met de tijdsduur van een normale hoofdfilm staat de tweede huwelijksvoltrekking in de Sint Catherina-kerk op de Dam in het draaiboek. Het meest langdradige onderdeel heeft tussen 11.30-13.00 uur plaats.

Op Salto werd de tussenliggende tijd opgevuld met een interview van 'Knetterwinkel' Kim. Bekend omdat hij een jaar eerder furore maakte bij MokumTV met zijn personificatie van koningin Wilhelmina. Helaas vergat Kim dat het wel handig zou zijn de geinterviewde de microfoon voor te houden. Kutgeluid helaas. Maar wel live.

In de kerk bleek er maar een man normaal in zijn overhemd te zitten: Nelson Mandela. Nelson en Kofi zaten bij elkaar. Kofi had wel voldaan aan de kledingvoorschriften: het allerdeftigste.

Ook Moulay Rashid, de broer van de Marokkaanse koning Mohamed VI was aanwezig. De vrouw van de Eerste Minister, Rita Kok, had een leuk zelfgestoken bloemstukje van uitgedroogde takken op haar hoofd. Minister Jorritsma was zich weer helemaal te buiten gegaan in een theaterhoedenwinkel.

Geen bont. Nou wel dus. De groothertogin van Luxemburg droeg een vosje. Maar ook bij Salto droeg Kom, de man die koningin Wilhelmina "nadeed", een echt vosje om zijn nek. Ondank dreiging van o.a. de ETA verschenen de Spaanse kroonprins met zijn Griekse Sophie.

Ondertussen leek bij Salto het net te zijn ingepikt door de Argentijnse junta. Dat bleek een Argentinieblok te zijn en vervolgens een Republikeins blok.

De kerkelijke inzwering van het huwelijk had in de ooit aan Maria en Sint Catharina toegewijde en van de katholieken geroofd godshuis plaats. Op dit moment niet langer misbruikt door protestanten, en officieel een museum. Bij het betreden van de eeuwenoude Nieuwekerk liepen de goedgedrilde bruidjonkertjes en meisjes voor de kilometers lange sleep van het allerduurste kant. De bezwering werd uitgesproken door de gepensioneerde dominee Carel ter Linden. Om te zorgen dat Maxima niet het verkeerde pad op gaat is de Argentijnse priester Raphael Braun, een huisvriend van de familie Zorreguieta, als bewaker van het Ware Geloof aanwezig. Willem zat bij Ter Linden op catechisatie en deze dominee nam hem ook zijn geloofsbelijdenis af. Samen met met Maxima zit hij ook in een hervormde gespreksgroep.

Het is zeker geen toeval dat de Oranje-prins de datum van Maria Lichtmis, het meest mystieke Mariafeest van de katholieke kerk, uitkoos om met Maxima te trouwen. Het gerucht gaat dat het echtpaar in de nog duistere ochtenduren in een katholieke kapel met veel (kaars-)licht al volgens de Roomse Ritus in de echt zou zijn verbonden.

Priester Braun kan slechts constateren dat Maxima op een voor haar geloof onongeldige wijze in de echt wordt verbonden door een Hervormde dominee. Maar wie een echte Oranjeprins aan de haak wil slaan, zal zich wat geloof betreft, voor de met name protestantse aanhangers van dat Oranjegedoe heel diep in de stof moeten buigen.

Als doekje voor het bloeden krijgt de niet onomstreden huisvriend-priester van de Zorreguieta's zijn 15 minutes fame en mag hij wat uit het Oude Testament voorlezen in het Spaans en een Rooms gebedje storten.

De afwezigheid van haar vader is een bittere pil voor de Rooms Katholieke Maxima. Dominee Linden had op 19 mei 2001 interreligieus mogen oefenen op het huwelijk van Constantijn met Hare Koninklijke Hoogheid prinses Laurentien der Nederlanden. Braun was verheugd toen hem bekend werd dat de Protestanten een dominee inzetten die beroemd was door zijn gespreksgroepen voor mensen die hun partner hadden verloren. Een goede dominee is op de toekomst voorbereid. De slimme Ter Linde begon met de mededeling in de geest nauw verbonden te zijn met de vader van Maxima. Die zat in Londen en probeerde net als destijds Juliana en Bernhard (bij het huwelijk van hun dochter Irene) de show via de tv te volgen.

Potten-protest
Hoewel het eigentijds balletje waar Bea zo dol op is ontbrak, was er naast het voor de meeste gasten onverstaanbare gebabbel van de dominee ook volop muzak. Zo slaat orgelman Benno Winsemius op het klavier, zingt een sopraan uit het Rotterdamse Kralingense Bos een paar deuntjes. Ook het kamerbandje van Edje Spanjaard was weer van de partij.

Na het jawoord kwam er nog een tranentrekker van een Argentijnse tango. En kregen ze bijbels van de Hervormde Gemeente binnenstad. Maxima een Statenbijbel. Kortom, het was een langdragdig gezeur over de door de kerkmuren meeglurende Here God.

Sytse van der Zee, de ex-hoofdredacteur van Het Parool liet ondertussen bij Salto weten dat een president net zulke grote schandalen zou verzorgen als de moarchie. Het republikeins genootschap is toch een soort biergenootschap. Maak er dan een rel van. Het huwelijk liet Sytske koud. Maar er is een grote en fanatieke groep protestantse Orangisten in Nederland. Een republiek is een non/isue. Half Nederland begint te kwijlen als de Goden en Godinnen van Oranje in beeld komen, 99,99998% is ontzetend blij onderdaan van de strenge doch genadige Majesteit te mogen zijn.

Gelukkig werd er nog eergedaan aan de Oud Hollandse traditie om te protesteren zodra de Gouden Koets door Mokum wordt gereden. Luidkeels protest van de dwaze moeders, een geslaagde verfbomaanval op de Gouden Koets en natuurlijk het massale rookprotest van de blowers die zich niet lieten ontmoedigen nu Cohen niet verscheen..

Hoorbaar waren de mensen die met pannen en sla-gerei een ´cacerolazos´ orkest vormen. dat op de typisch Argentijnse manier van protesteren (hard met lepels op potten en pannen slaan) een anti-aubade bracht op het moment dat de Gouden Koets passeerde. Er vonden op dat moment overal op aarde solidariteitsdemo's met het Argentijnse volk plaats, o.a. in Barcelona, Berlijn, Bilbao, London, Madrid, Montreal, New York, Oviedo (Spain), Parijs, Porto Alegre en Toronto. . .

Balkonscéne
Ten slotte stond de zo langverwachte snelle tongzoen op de Dam op het programma. Na sluiting van de balkondeuren herstelde zich in de loop van de volgende dagen de verkeerssituatie.

Actie illegalen tegen voorkeursbehandeling Maxima
Aktiegroep De grijze illegalen liet via Rocco weten dat ze woedend waren over hoe de wet terzijde wordt geschoven zodra het de familie Oranje betreft. Maxima mag eigenlijk helemaal niet in Nederland blijven van de vreemdelingendienst. Want de nieuwe partner van prins Willem-Alexander komt niet uit de Europese Unie en kan volgens de wet niet zomaar in Nederland komen wonen. Ook dienen niet-Europese vreemdelingen over geldige papieren te beschikken en mogen ze bovendien geen risico voor de openbare orde zijn. Toevallig is het wel zo dat in Amsterdam de grootste verstoringen van de openbare orde de afgelopen eeuw plaats hadden tijdens het huwelijk en de kroning van Beatrix. Door haar aanwezigheid veranderde de hoofdstad in een slagveld. De hele wereld zag hoe de Gouden Koets met inhoud verdween in de rook. Nederlanders met een buitenlandse partner afkomstig van buiten de Europese Unie zouden ook graag met hun gezin in Nederland willen wonen. Maar omdat de partner niet uit de Europese Unie komt, knallen ze tegen de Vreemdelingenwet aan. Maxima hoort, net als gelijksoortige gevallen, door de overheid een "vreemdeling" te worden genoemd, en Willem Alexander is officieel nixs meer dan een "referent".
Voordat Willem, net als elke minder Hoge Nederlander een Vergunning Tot Verblijf kan aanvragen, moet hij volgens de wet een Machtiging tot Voorlopig Verblijf voor Maxima zien te krijgen. Tijdens deze aanvraag mag
zijn partner niet in Nederland verblijven, ook niet met een visum. Maar geloof maar niet dat die vreemdelingenpolitie even binnenvalt in Huis ten Bosch. Terwijl iedereen weet dat Beatrix een illegale vreemdelinge op de zolderen van haar paleis had ondergebracht. Waar bleef die heldhaftige ambtenaar die even ging controleren op Paleis Huis ten Bosch? Wie checkte even de motieven van Maxima en controlleerde of haar papieren nog wel geldig waren. Wie sloot haar op en stuurde haar terug naar Argentinie omdat er een komma verkeerd stond in de aanvraag? Onze enige hoop was dan ook gevestigd op nurgemeester Cohen. Als verlengstuk van justitie wist hij dat hij Maxima vlak voor het huwelijk kon laten oppakken. Dat doet hij wel vaker met illegale vreemdelingen. Wij eisten dat Maxima dan, net als alle andere illegalen, aan de gebruikelijke kruisverhoren zou worden onderworpen. De wet eist dat er wordt vastgesteld dat dit huwelijk niet om financiele of economische motieven werd aangegaan. Zowel, dan dient Maxima alsnog, net als elke andere illegale partner onmiddelijk te worden heengezonden. Een Argentijnse heeft net als een Algerijnse een verblijfsvergunning nodig om in Holland te mogen wonen. Het beleid van de overheid heet 'streng doch rechtvaardig' te zijn, en we walgen dan ook van de voorkeursbehandeling die Maxima krijgt omdat ze zo'n Oranhe-goudhaan aan de haak heeft weten te slaan. Er mag niet met twee maten worden gemeten.

Vreemdeling
Natuurlijk een beetje overdreven, een burgerlijke huwelijksvoltrekking, want Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje is alles behalve burger. Het is nog niet duidelijk of de vreemdelingenpolitie de schier traditionele routine-controle op Maxima zal uitvoeren. Tot haar huwelijk is het in principe mogelijk om, in het kader van het schijnhuwelijksonderzoek, tot vlak voor om kwart over tien het burgerlijk huwelijk wordt voltrokken, Maxima af te voeren naar een vreemdelingenhospitium. Job Cohen heeft hier veel ervaring mee. Het is begrijpelijk dat de eveneens op ondemocratische wijze aan de macht gekomen Eerste Burger Cohen deze aanfluiting van de vreemdelingenwetgeving niet wenste op te voeren in een echte trouwzaal. De Beurs van Berlage vormt nu het toneel van dit Burgerstukje voor de incomplete families en genodigen autoriteiten.

Maxima van Inca-adel
Zeldzaam blauw bloed van de keizerlijke Inca's stroomt door de aderen van Maxima via Jesús Hernández Cornejo. Het resultaat van de vereniging van een Spaans edelman die in Peru verliefd werd op 'Sayri Tupac' - 'Koninklijke Slang', de dochter van Páucar Ocllo, de roemruchte keizer van het Incarijk. Uit deze vereniging werd Jesús Hernández Cornejo geboren, die later zou trouwen met een uit Baskenland afkomstige Zorreguieta. ‘Inca’ was de naam van het Keizerlijk Huis dat regeerde over vele naties in Centraal Amerika voor de Spanjaarden arriveerden. Het wiel hadden ze nooit uitgevonden. De Inca's kenden een machtige civilisatie. In tegenstelling tot Willem IV van Oranje stroomt er bij Maxima Zorreguieta dus echt vorstelijk bloed door de aderen.
Bron: René Zwaap in Appeltjes van Oranje, onder verwijzing naar het boek van Jan Thielen "Zorreguieta" (Mets und Schilt)
Zie ook: Genealogie van Maxima.

DE VOORDELEN

Leden van de Oranjefamilie hebben velen voordelen. Zo mogen gewone burgers hun lijken niet balsemen. De wet maakt een uitzondering voor de Oranjes.

Gewone burgers mogen hun lijken niet in een kerk begraven. De wet maakt een uitzondering voor de Oranjes.

Lekker windje?
Zal ik er nog één laten?
Als Beatrix een scheet laat staat er normaal gesproken een lakei klaar om Hare Doorluchtige Majesteit te complimenteren met het frisse windje wat ze heeft laten waaien.

HOLLANDSE ORANJE
DESKUNDIGEN

Ze zijn er in alle maten en soorten, de 'Oranjekenners'. Amsterdam Televisie vroeg bezoekers van hun site wie ze de beste Oranjedeskundige vond. Van 25 januari tot 15 maart 2003 stemden er 675 personen. De uitslag:

1 René Zwaap (journalist) 234 stemmen
2 Wim Klinkenberg
(journalist) 164 stemmen
3 J.G. Kikkert
(historicus) 119 stemmen
4
C. Fasseur (historicus) 73 stemmen
5 Peter Rehwinkel
(oud-politicus) 31 stemmen
6
Marc van der Linden
(verslaggever) 27 stemmen
7 Fred Lammers
(voorm. journalist) 12 stemmen
8
Pieter Broertjes (journalist) 9 stemmen
9
Peter van der Vorst (verslaggever) 6 stemmen

Zo ging dat bij Trix
Het plan om de paarden van de Gouden Kots te tracteren op xtc is dus een variant op de plannen die bekend werden gemaakt tijdens het huwelijk van Trix op 10 maart 1966. Destijds onthulde studentenblad Propria Cures de volgende plannen: Er zou leeuwenstront uit Artis op de route worden geworpen om de paarden in paniek te brengen, boekhandelaren zouden hun etalages volzetten met 2de wereldoorlogsboeken, witte muizen en vlooien zouden in de trouwkerk worden losgelaten, grote hakenkruizen zouden op dezelfde kerk worden geprojecteerd, tv-verbindingen zouden worden gesabotteerd en de paarden van de Gouden Kots zouden lsd-suikerklontjes worden gevoerd.

Hoeren gaven opnieuw Oranjekorting
De huwelijksdag van zaterdag 2 februari 2002 was geen nationale feestdag. De winkels langs de route bleven gewoon open en net als in 1966 gaven een aantal hoeren op 2 februari de speciale Oranje-korting op alle exta handelingen (exclusief "het vluggerdje gekleed", pijp- en anaalwerk). Vaste klanten hadden op deze dag geen voorrang.

Yorin noemt Maxima "Die Argentijnse hoer
Öp woensdag 23 januari 2002 noemde de radiozender Yorin FM in het programma 'Jensen in de ochtend' Máxima een 'Argentijnse hoer' en 'Argentijnse sloerie'. Eddo. Eddo citeerde op een gegeven moment een vriend en die had het over Máxima. Dutchtone, de sponsor van het programma liet gisteren weten te stoppen met de steun aan 'Jensen in de ochtend'.

The Morning After
Op 3 februari, een dag na het Oranje-huwelijk, vierde Maxima het feest van de heilige Blasius, patroon tegen keelzieken. Pater Braunn legde de door ex-bisschop Bär op de huwelijkdag gewijde Lichtmis-kaarsen op om keelziekten te voorkomen. Maxima's verering voor Maria is volledig in overeenstemming met haar geloof, waar de Moeder van God speciaal wordt aangeroepen bij groot gevaar.

Verdere mystiek
Ongetwijfeld hebben Maxima en Willem ook de Argentijnse Biblioteca Lunatica Magica van grootvader Bernhard geraadpleegd, De is gespecialiseerd in alchemie en kabalistiek. Het getal 22 is kabalistisch het Meestergetal. Verder zijn Maxima en Willem niet onbekend met de Tarot. Volgens het gerucht zouden ze de grote Arcana van de Tarot gelegd hebben bij de bepaling van hun huwelijksdatum. Zowel Willem als Maxima trokken keer op keer kaart 22 van de uit 22 bestaande grote Arcana, stellende 22 universele wetten voor. Deze 22ste, maar tevens als kaart 0 aangeduide kaart, is "de Dwaas". Omdat deze kaart zich voor het begin en na het einde bevindt van de hele cyclus, symboliseert deze kaart de transcendente bewustzijnsstaat van voor de geboorte en na de dood. Het is een van de meest mystieke kaarten van de Tarot.

Steun MokumTV voor het te laat is
MokumTV is onafhankelijk en wordt niet gesubsidiëerd. Steun MokumTV voor het te laat is: Bankrekening 43.46.97.435 tnv Stichting Mokum Plus Amsterdam.
Wilt u reageren op onze uitzending? Of gewoon communiceren met andere MokumTV kijkers? Klik dan hier

Koninklijke Uitkeringen
Bijstand, bedoeld voor noodgevallen, als je niet genoeg geld hebt om te kunnen eten en wonen. Ook Hunne Hoogheden genieten uitkeringen, al gelden voor hen andere regels en tarieven. Ze mogen gewoon hun vrijwilligerswerk blijven doen zonder dat ze hoeven aan te tonen zich voldoende te hebben ingespannen om een gewone betaalde baan te krijgen. Het valt dus ook niet te verwachten dat Beatrix gedwongen zal worden om tot conductrice van het Gemeente Vervoersbedrijf Den Haag te worden omgeschoold. Naast hun werkelijk schitterende uitkeringen genieten ze ook nog eens vrije inwoningen in de mooiste paleizen. Voor het jaar 2002 waren de Uitkeringen voor de Royale Steuntrekkers als volgt vastgesteld:

 1. Beatrix € 3.797.687,00 per jaar.
 2. Prinses Juliana € 1.030.081,00 per jaar.
 3. Willem Alexander € 907.561,00 per jaar.
 4. Maxima € 733.762,00 per jaar.
 5. Bernhard € 623.494,00 per jaar.

Claus bij MokumTV
Hij keek graag naar MokumTV, de te vroeg gestoven Prinsgemaal. In de rubriek Waar of niet waar de vraag of de eerste verkeersdrempel in Nederland persoonlijk zou zijn aangelegd door Prins Claus.
Dit is WAAR. Claus was het begin jaren zeventig zo zat dat Prins Bernhard met een rotvaart over de oprijlaan van paleis Soestdijk scheurde, dat hij persoonlijk met straatklinkers een hindernis aanbracht die ervoor moest zorgen dat Bernhard zijn snelheid matigde.

Extra
De Huwelijksreis bij MokumTV. Tijdens zijn verblijf in Argentini{e ontdektte René Zwaap bij toeval de eindbestemming van de huwelijksreis van Keizerin Maxima en prins Alexander de Grotere. Op 4 februari 2002 zag u de exclusieve beelden bij MokumTV van de plek waar het royalty-duo hun wittebroodsweken door zullen brengen.

Salto live
Hulde voor Ruben Gischler en al die andere mensen die zich inzette voor de gezamelijke republikeinse live-uitzending via salto en het web op zaterdag 2 februari. Via het Salto-kanaal At1 was vanaf 09:00 uur 's ochtends met als anchorman o.a. Salto-directeur Erik van der Schaft. Erik liet het anarchistische tegengeluid horen en zien. Bij Salto waren ze niet vergeten of weggespoeld met de alom geplengde krokodillentranen. We zijn ze niet vergeten die zestigduizend verdwenen slachtoffers van het regiem waaraan Maxima's vader deelnam. Ook Maxima moest huilen toen tijdens de huwelijksmis een ode aan de Dwaze Moeders werd gebracht in de vorm van een stemmig uitgevoerde tango van Piazzola. Ook via www.oranje.nu was de uitzending te volgen via livestreaming (real) video en (MP3) audio. Ook op het Filmfestival Rotterdam had een vertoning op grootbeeld plaats.

MokumTV 020202
De mega-Maxima hitparade

Tijdens de Salto-live uitzending op 020202 waren o.a. de volgende mega-Maxima hits te horen en zien
.

 • Ronnie Jordaan: Maximááá
 • Lebbis en Jansen: Er zijn twee landen waar we ooit een WK finale van
  verloren hebben PLUS Ich Lieve dich, Alexamder.
 • PiGi featuring Bregie:
  Even aan mijn vader vragen
 • Moeilijk bescheiden te blijven met paardrijdende Beatrix
 • Vrouw Haverkamp: Normaal/Leve de Republiek
 • Maxima, weg met Oranje
  Scaven featuring P-Line
 • Eerst de Vorst er overheen
  Abnormaal
 • Het Nationale Huwelijksgeschenkt met
  stotterende Beatrix en de Zangeres zonder naam.
 • Appeltjes Van Oranje replay: René Zwaap over Nazi huwelijksfoto's incl.
  de foto's en soor Wilhelmina verplicht te spelen Horst Wessellied
 • Prins Bernhard
  Maximááá
 • Maxima, waarom geen Karel of Mohamed, want ik wil met jou naar bed
  De Melkman uit Lekkerkerk
 • Maxima
  Chinatown Rose
  met o.a. beelden vader Zorreguieta, Dwaze Moeders en dictator Videla
 • Gedicht leve de koningin, met historische beelden Greet Hofmans,
  Benno, Wilhelmina, Juliana em de prinsesjes
 • Promo met Prins Berhnard: z
  Z waar klote wat jullie uitzenden, maar de familie is er niet
 • Appeltjes Van Oranje replay: René Zwaap over de nieuwe schoonfamilie. Bordesverbod ook voor moeder
  Maxima en met Maxima gaat het ook niet lekker.

Zeeburg
Zeeburg mocht in totaal zevenhonderd kaarten weggeven voor het feest in de Arena. Slechts driehonderd mensen hadden belangstelling. Stadsdeelvoorzitter Tjeerd Herrema: ''Ik heb eens links en rechts om me heen gevraagd wat er aan de hand was. Een aantal mensen had bezwaren tegen de politie-screening, sommigen hadden moeite met de familie Zorreguieta of het koningshuis. Ja, ook hier wonen republikeinen. En weer anderen wilden er geen hele avond aan kwijt zijn.''

Na het laatste interview van Willem-Alexander en Máxima, heeft Herrema besloten zelf af te zien om naar de feestavond te gaan. ''Ik was het aanvankelijk wel van plan, maar ik was teleurgesteld in het interview. Ik vind het onvoorstelbaar dat ze zeggen dat het onderzoek van professor Baud slechts een mening was. Ik ga dus niet.''

Maatregelen
Hoewel het volgens de meteologische dienst de koudste periode van het jaar betreft, en diverse Oud Hollandse Weerprofeten, waaronder mejuffrouw Josephine Voormeulen jr. juist dan de koudste dag van de eeuw voorspellen, is het toch raadzaam een dag eerder reeds uw plaats langs de route in bezit te nemen.

Mocht u niet over een polar-ijstent of thermo-packing beschikken, neem dan in elk geval ruim voldoende sterke alcohol mee. Voor een goede plaats aan Muntplein en Rokin doet u er goed aan zich daar de nacht voorafgaande aan het huwelijk reeds op te stellen. Voor het gebied ter hoogte van de Singel nabij de Munt wordt de grootste drukte verwacht. Hier zou magiër Luc Sala een poging ondernemen de Gouden Koets te betoveren vanuit zijn in de Kalvertoren gevestigde Magisch Centrum. Uiteraard trekt zoiets belangstelling van media die normaal gesproken weinig ophebben met monarchie. Het is raadzaam voor dit deel van de stoet een keukentrapje of periscoop (kijkapparaat uit onderzeeboot) mee te nemen.
Voor de rest van het publiekelijk toegankelijke traject van de Gouden Koets en Damgebied adviseren we dat u in elk geval op uw plaats staat als vroeg in de ochtend de extra treinen het Centraal Station binnen rollen om argrarisch Nederland als klapvee aan te voeren.

MokumTV is onafhankelijk en wordt niet gesubsidiëerd.
Kijkt u met plezier, wilt u dat wij doorgaan? Steun ons dan voor het te laat is:
Bankrekening nr. 43.46.97.435 tnv de Stichting Mokum Plus Amsterdam. meer

Lokale Media Amsterdam
All Rights Reserved - Stichting Mokum Plus Amsterdam
© MMVI by Mohamed el-Fers, René Zwaap, Murat Kirbaçoglu and MokumTV