>TERUG NAAR DE VOORPAGINA VAN DIT RK en VATIKANAAL NIEUWSNET
Katholiek forum Forum Amsterdamse Mariaverschijningen Omstreden Stichting Vaak Forum Mariale Start Pagina MokumTV Amsterdam
 
 
Ga naar het RK forum
MokumTV bericht regelmatig over katholieke aangelegenheden. In haar vaste uitzendingen met regelmaat zal samenwerken met RKTVA. Met dit voorbehoud dat deze uitzending in overeenstemming is met de wensen van de kijkers, zoals deze via de onderstaande internetpoll tot uitdrukking wordt gebracht.
RKTVA ONDERZOEK
Wat zou U graag bij RK MokumTV willen zien?

Tafeldienst in de volkstaal
H. Mis in Latijn
Lof met Rozehoedje
Processies
Bedevaarten
Uitstalling Monstrans
Palmpaasoptocht
Liturgie van Huub Oosterhuis
Tafeldienst met Pastoraal Werkster
Pontificale Hoogmis in het Latijn

Enkele miljoenen gelovigen hebben de afgelopen halve eeuw de kerkdeuren definitief achter zich dicht getrokken. En dat alleen door de Nederlandse
kinderen van de Verlichting.
De historische Jezus van Nazaret verzette zich tegen elke vorm van onrecht.
Omdat hij de uitbuiting van de armen door religieuze en politieke leiders ging aanklagen tot in het centrum van de macht, werd hij opgepakt en ter dood veroordeeld.
Dat was de consequentie van zijn politiek verzet.
Machthebbers denken verzet te kunnen breken door iemand fysiek uit de weg te ruimen. Niets bleek minder waar.
Jezus' leerlingen gingen door met zijn strijd. Een groot deel van de wereld werd uiteindelijk tot het christendom bekeerd.
Tijdens de Verlichting vond de wetenschap een aantal aanwijzingen dat er vanaf de allereerste concilies geknoeid was met de oorspronkelijke geschiedenis van de joodse rabbi Jezus.
Naarmate de kennis over de historische Jezus' groeide, doofde in het Westen het geloof in de instituten die het christendom vertegenwoordigde.
Het Tweede Vatikaans Concilie probeerde het tij te keren, maar wist niet te voorkomen dat het trage inboeten van de macht van de Kerk zou doorzetten.
Het lijkt er op dat de meesten definitief afscheid hebben genomen van een instituut dat zichzelf terug naar de Middeleeuwen lijkt te hebben gekatapulteerd.
Maar juist in deze harde, kapitalistische samenleving heeft er een heropleving plaats van belangstelling voor de middeleeuwse spiritualiteit.
En daarin schuilt dan ook de kracht van de catholica. Hoewel de kerk een groot deel van haar middeleeuwse erfenis had laten vervangen door eigentijdse offerdiensten in de volkstaal, is de herinnering en het verlangen naar die oeroude rituelen uit het Rijke Roomse verleden blijven bestaan.
Onderzoek wees uit dat bijna niemand interesse had voor de gebruikelijke kerkdienst, maar dat een Tridentijnse Mis in het Latijn er als koek ingaat. Voor Gregoriaanse gezangen en hoog opzwaaiende wierrookvaten wil men graag naar de kerk komen.
 


 


Hoogmis bij MokumTV

Jonge katholieken balen massaal van de 'tafeldienst' in eigen taal die de kerk sinds Vaticanum II werd opgedrongen. Dat is de voorlopige uitkomst van het nog voortdurend onderzoek (in de linker kolom) naar de reden dat katholieken. de kerstmis uitgezonderd, niet meer naar de kerk te komen. "Jezus zelf zou in slaap zijn gevallen" schreef Gregory over de huidige r.k. zondagsviering. Als het onderzoek één ding duidelijk maakt is dat de kerk na de invoering van de 'nieuwe orde' veel gelovigen heeft weggejaag. Want die willen het liefst een Plechtige Hoogmis met Gregoriaanse zang en hoog opzwaaiende wierrookwalmen.

Met trots kan de werkgroep RKTV Amsterdam U melden dat in het jaar 2005 een oplossing is gekomen voor de schandalige achterstelling wat betreft de Rooms Katholieke afwezigheid op de Amsterdamse Kabel Televisie.
Het was velen katholieken al jaren een doorn in het oog dat vrijwel elke determinatie van het christendom eigen uitzendingen verzorgde via de Amsterdamse kabel, maar de grootste christelijke groepering in onze hoofdstad, onze Heilige Moederkerk, schitterde door afwezigheid.
Omdat de werkgroep RKTVA, hoe dan ook van start wilde gaan, zochten wij contact met een van de grootste onder de tientallen Amsterdamse programmamakers, een omroep die met grote regelmaat op respectvolle manier berichtte over katholieke aangelegenheden. Het doet ons dan ook deugd dat MokumTV in haar vaste uitzendingen met regelmaat zal samenwerken met RKTVA, en ons tevens de toezegging heeft gedaan ook behulpzaam te zijn bij de realisering van uitzendingen van de zondagsviering, met dit voorbehoud dat deze viering in overeenstemming is met de wensen van de kijkers, zoals deze via de internetpoll hier links op deze site tot uitdrukking wordt gebracht. Dat betekend een
authentieke Latino-mis. Massaal baalt r.k. Nederland blijkbaar van het geneuzel van Huub Oosterhuis. Vooral de jongeren (64% van de bezoekers van deze website) moeten niets weten van zo'n 'tafeldienst' in eigen taal. Ze willen een Plechtige Hoogmis met Gregoriaanse zang en hoog opzwaaiende wierrookwalmen.

Logo RKTV Amsterdam

De meest geschikte kerk hiervoor lijkt me de Sint Agneskerk aan de Amstelveenseweg 163. Het meesterwerk dat architect Jan Stuyt tussen 1919-1921 bouwde in vroegromaanse stijl met losstaande campanilla-toren. Vanwege architectuur, kunst- en cultuurhistorische zeldzaamheidswaarde is de kerk dan ook een beschermd rijksmonument.

Bezoek het Nederlandstalig RKTV Forum!
Powered by CGISpy.com

Amsterdamse processie
bij MokumTV

Ook de Syrisch-Orthodoxe katholieken liepen mee.Op zondag 12 juni 2005 filmde MokumTV de sacraments-processie door het centrum van de hoofdstad. De bidtocht met een paar duizend deelnemers zal in het programma-onderdeel Roomse Rituelen worden uitgezonden. Voorafgaande aan de processie haakte Bisschop Punt in zijn preek in op het maatschappelijke debat over Intelligent Design. “De geseculariseerde wereld heeft decennia geleden de deuren voor God gesloten. En nu komt Hij door de achterdeur weer binnen. Dat is even schrikken. Het is daarom niet vreemd dat deze discussie felheid oproept. Het geloof in God neemt niet af, maar toe. Het raakt het wezen van ons menszijn. Ten diepste is de godsvraag een keuze tussen het goede en het kwade. De natuur en de bovennatuur raken elkaar hier.

De bisschop sprak de hoop uit dat de processie mensen aan het denken zal zetten. “God is liefde. Een ‘dwaasheid’ die leidt tot zelfgave in de eucharistie. Hij is de oneindige liefde die zich klein maakt. Met de processie willen wij Hem groot maken. De processie is geen folklore maar een uiting van liefde.

Protestants processieverbod
De Mokumse Ommegang als processie bij vol daglicht vond vorig jaar voor het eerst sinds 1578 plaats. Nadat het stadsbestuur in dat jaar overging naar de Reformatie werden katholieke optochten verboden. Het zogeheten processieverbod gold eeuwenlang voor vrijwel het gehele Nederlandse grondgebied ‘boven de rivieren’. Tot de wijziging van de Grondwet in 1983 waren de katholieken in Amsterdam gedwongen de openbare religieuze herdenking van het Mokums Mirakel van 1345 als nachtelijke Stille Omgang te houden. Pas in 1989 werd het de gelovigen expliciet bij wet toegestaan de eeuwenlang verboden historische processies weer uit te doen gaan. Slechts éénmaal eerder, in 1992, trok een historische Mirakelstoet door de Amsterdamse Staatsliedenbuurt als theatraal voorspel van een opvoering van het Amsterdams Mirakelspel. Toen was de Haarlemse bisschop H. Bomers nog wettelijk gewongen niet deel te nemen. Hij was dan ook slechts als toeschouwer aanwezig.

MokumTV filmde de allereerste Nederlandse processie na opheffing van het verbod. Opvallend was de afwezigheid van kardinaal Simonis toen de spits werd afgebeten. Dat was met de Willibrordus Ommegang in Utrecht, waarbij het gebeente van de apostel van de Noordelijke Nederlanden in een schrijn werd meegedragen. Na Utrecht werd ook in Amsterdam van de nieuwe wettelijke mogelijkheid gebruik gemaakt om 'met God de straat op te gaan'.

Zie ook: Processievaandels

MokumTV's redacteur Murat Kirbaçoglu: De Roomse Optochten hebben de eeuwen doorstaan. Waar de katholieke kerken leeg staan en gesloopt worden, stromen de katholieken massaal samen als er een processie of zo'n ouderwetse mis in het Latijn wordt gehouden. Als de kerk een theater zou zijn geweest, hadden ze die kerkdiensten die ze nu houden allang afgeschaft. De mensen hebben blijkbaar geen enkele behoefte aan dat nieuwerwetse gerommel. Uit protest blijven ze gewoon weg. Zou ik ook doen als ik katholiek was. Als je zonodig hip wil doen, moet je dat als kerk natuurlijk zelf weten. Maar als je niet ziet dat je al je klanten daarmee de kerk uit jaagd, ben je wel heel dom bezig. Zo'n processie is nog echt ouderwets en onversneden katholiek. Niks geen moderne deuntjes van Huub Oosterhuis, maar eeuwenoude Latijnse hymnes. In Amsterdam en omgeving heeft men de smaak blijkbaar te pakken. Twee weken voor de Mokumse Mirakelommegang was er in Volendam ook een processie, een week later ging er een Mariaoptocht met een eeuwenoud Mirakelbeeld door Haarlem.

Rozekransen en rozenblaadjes
De trompetten en trommels van de uit Volendam afkomstige harmonie Sint Wilhelmina opende de kleurrijke stoet vol zang en gebed. De optocht vertrok vanuit de Opus Dei-kerk aan de Keizersgracht. Langs de Amsterdamse grachten trok men via nauwe steegjes via het Spui naar het Begijnhof.

Tientallen Surinaamse Eerste communiebruidjes in feestelijke witte japonnen trokken voor de stoet uit. Strooiden vol overgave rozenblaadjes voor het Allerheiligste, dat in een gouden monstrans door de bisschop van Haarlem, mgr. Jos Punt, onder een baldakijn over de grachten werd gedragen. Ook de belangstelling van speciaal op dit evenement afgekomen publiek was aanzienlijk. De stoet werd ook gade geslagen door bewoners en toeristen.

Trudy Höning schreef op het Ave Forum: Ook langs de route was het best druk. Er viel geen onvertogen woord.

Naast katholieke kinderen van de Amsterdamse parochies liepen er ook kinderen uit de buurt mee. Onder de buurtbewoners en onder de bewoners langs de processieroute had Opus Dei folders verspreid waarin mensen gevraagd werden om met kinderen of kleinkinderen mee te lopen. Er liepen dus ook Chinese, Indonesische, Turkse, Gereformeerde, Algerijnse, Hervormde etc. kinderen mee

Trudy Höning: Het was geweldig. Tenminste niet zo'n lange route als vorige week bij de stadsprocessie in Haarlem. Wat veel indruk op mij maakte waren de Syriaçi, katholieken uit Turkije en Syrië, die mee deden.

De Syrisch Katholieken vormde een van de hoogtepunten in de stoet. Hun priester liep in vol ornaat, en er werd een bijbel in het Aramees (de taal die Jezes en Maria zelf spraken) meegedragen. Twee stevige Syrisch-orthodoxe knapen droegen op lange stokken de rinkelbommen mee. Bewerkte ronde schijven, met zo'n honderd kleine ringetjes aan de rand, die op een bepaalde manier bewogen, een langdurig rinkelend geluid veroorzaken. Deze rinkelbommen werder in het oude Perzië gebruikt om de komst van de koming aan te kondigen en golden als teken van Goddelijke Macht.

De Syrisch-orthodoxen vormen samen met de Surinaamse katholieken en de veelal uit Spanje afkomstige heren van de Opus Dei de drie gemeenschappen die gebruik maken van de Onze Lieve Vrouwekerk. Ze waren dus ook prominent aanwezig in de processie, waarbij zich ook vele katholieken uit Amsterdam en omgeving hadden gevoegd.

Trudy Höning: Ik ontwaarde ook de neef van de vroegere premier van Suriname, Jozef Pengel, onder de naar schatting van de politie zo'n 2.500 à 3.000 deelnemers.

Op het Begijnhof leidde de bisschop van Haarlem een afsluitend lof, waarin hij de mensen met de monstrans zegende.

Trudy Höning: Heel mooi was ook dat Mgr. Punt tijdens het Lof meerdere malen refereerde aan de Amsterdamse Mariaverschijning. Dit met duidelijke instemming van de gelovigen.
Minpuntje was wel dat Mgr. Bacqué, de pauselijke nuntius twee dagen eerder griep had gekregen en hierdoor verhinderd was. Maar verder was het in een woord groots! Uren later rook je nog de wierrook in het hart van Amsterdam!

De processie zal in het programma van RK MokumTV te zien zijn, evenals de Haarlemse Mariaprocessie die een week eerder door de Spaarnestad trok. Bezoek het Nederlandstalig RKTV Forum!
Powered by CGISpy.com

Informatie over de Salto programma's?
Bel (020) 638 638 6.

   

Toplijst meest bezochte RK Websites en RK Forums in Nederland

 1. De bestorming van de pastorie en het Maria Commando van Boris de Vries
 2. Agenda van bedevaarten en boetetochten
 3. Groene Amsterdammer interview met Ida Peerdeman
 4. Hoe wordt je heilig?
 5. De geschiedenis van Mariazieneres Ida Peerdeman
 6. Zo zwaait U met Processie vaandels
 7. Encyclopedie van Hollandse Heiligen
 8. Heilige Maagd Maria in de Koran
 9. Boete is beter dan aflaat
 10. Discussieboard Omstreden Stichting Vaak over de vijanden van de Amsterdamse Mariaverschijning
 11. Stichting Vaak Fout
 12. De verdwenen originelen van de booschappen van Maria van Amsterdam
 13. Het reserve bulletinboard meningen over de Stichting Vaak

LOLLIG KATHOLIEK

 1. Voor de Roomse Jeugd: MB Jr.
 2. Stichting Vaak official webboard
 3. Waarom verbiedt het Vatikaan de masturbatie?
 4. De Sint Raphael Bel, de Story voor de moderne Katholiek!
 5. De Mariabode vol Vatikanaal Nieuws

INTERNATIONAAL

 1. Uitgebreid board in diverste talen (NL, Spaans, Duits, Engels en Alfaars) over de Mokumse Madonna

ENGLISH

 1. Ave Forum online (Engels)
 2. Great Catholic sex-affairs: The Mark Waterinckx acquisitions
 3. Boasting in German Theologisches about the Amsterdam Madonna by Hildegard Alles is 'merely poppycock'
 4. (Roman) Catholic News from the Netherlands

RK Webcam:

 1. Turijn
 2. Santiago 1 2 3 4 5
 3. Mont Saint Michel

Bezoek het Nederlandstalig RKTV Forum!
Powered by CGISpy.com

Home