-
Colofon

Katholiek forumForum Amsterdamse MariaverschijningenOmstreden stichting Vaak forumMariale Start PaginaMokumTV Amsterdam

   


New picture Lady of all NationsDe laatste Ronde:
Vatikaan vs. Amsterdam

AMSTERDAM (MokumTV) - Een brief van aartsbisschop Angelo Amato over de Amsterdamse Mariaverschijning heeft wereldwijd grote opschudding veroorzaakt. De 56 verschijningen aan de Amsterdamse Ida Peerdeman (1905-1996) tussen 1945 en 1961 werden op 8 juni 2002 officieel authentiek en van bovennatuurlijke oorsprong verklaard door de hiervoor verantwoordelijke bisschop Jos Punt van Haarlem.

Meerdere malen werd ook de latere Benedictus XVI geconsulteerd had, voor de bisschop na gebed en theologische reflectie had vastgesteld dat het werkelijk Maria was die aan Ida Peerdeman was verschenen, Een voor veel katholieken een dappere daad. Verschijningen van Maria, daar zaten ze in Nederland niet echt op te wachten. Decennialang was zij in kerkelijke kringen omschreven als een hysterica.

Ook de katholieke pers had haar vaak gedemoniseerd. Decennia lang werd de zieneres door de katholieke kerk gemuilkorfd. Slechts éénmaal, na 50 jaar zwijgen, sprak zij bij MokumTV haar fascinerende verhaal, enkele maanden voor haar dood. De Amsterdamse 'Bernadette' bleek alles behalve de zottin waarvoor ze haar leven lang was versleten.

Kort voor haar dood gaf bisschop Bomers, eveneens na overleg met Rome, de cultus vrij voor publieke verering. Inclusief het gebed dat volgens Amato nu plotseling geamputeerd dient te worden.
Amato, secretaris van een Vaticaanse afdeling die vroeger de Inquisitie werd genoemd, adviseerde de bisschoppen op de Filippijnen de woorden 'die eens Maria was' uit het gebed tot de Moeder van alle Volkeren te schrappen.
De brief lekte uit en wekte wereldwijd verbazing, Omdat diezelfde woorden toen Benedictus XVI nog als kardinaal Ratzinger de baas was van de Congregatie voor de Geloofsleer geen enkel probleem vormden. Evenmin als voor de ruim zeventig kardinalen en bisschoppen die hun officiële goedkeuring, de imprimatuur, voor het drukken van het gebed gaven.

Al snel gonsde het van de geruchten. Werd Amato misbruikt voor politieke belangen in de Filippijnen? Of was het een 'sleezy action', vanuit Holland opgezet om bisschop Punt te pesten. Door mensen die vinden dat door zijn goedkeuring de kerk weer terug in de middeleeuwen wordt geworpen.

De directe oorzaak van de brief ligt op de Filippijnen.
Moeder van alle Volkeren met nieuwe hoofddoekDaar is de Amsterdamse Madonna een megaster. Nergens op aarde is de devotie tot de Amsterdamse Vrouwe groter dan op de Filippijnen: President Gloria Arroyo heeft een bijzondere verering voor de Vrouwe van Alle Volkeren.
Bij haar inauguratie werd de complete staat onder de bescherming van de Amsterdamse Heilige Maagd geplaatst. Dat gebeurde op 30 juni in de kathedraal van Cebu, nadat het "gebed van Amsterdam" was gebeden. Met op de achtergrond de afbeelding van de Mokumse Maagd sprak Arroyo: "Nu vertrouw ik als President van de Filippijnen het hele land en het Filippijnse volk toe aan de bescherming en onder het patronaat van de Vrouwe van Alle Volkeren".
Op het forum over de 'Omstreden Stichting Vaak' werd gemeld dat er een Hollandse connectie met de Filippijnen zou bestaan. In de nieuwsbrief van de stichting had men enige tijd eerder uitgebreid verslag gedaan van een geestverwante groepering, the Crusaders of the Sacred Hearts of Jesus and Mary. .Een organisatie die haar oorsprong vindt in de Filippijnse bankwereld en het extreem orthodoxe Pius X Broederschap.
Er werd dan ook het nodige gesuggereerd omdat een van de Vlaakredacteuren gedurende zes jaar op de Filippijnen in de bankwereld had gewerkt, en. De Crusaders zouden door hun Nederlandse relatie bij Vaak zijn ' opgezet en opgezweept tegen Amsterdam. Op de Filippijnen geen sinecure, aangezien de aanhang van de Vrouwe daar tot diep in het episcopaat en in de regering reikt, zoals duidelijk werd toen de Nederlandse bisschop mgr. Punt op 13 juli 2004 in het presidentiële paleis van Manilla de heilige mis opdroeg op uitnodiging van president Arroyo.
De gebeurtenis werd live op tv uitgezonden en daarbij stond een afbeelding van de Amsterdamse Vrouwe centraal. Ook baden bisschop Punt en president Arroyo samen met aartsbisschop mgr. Ramon Arguelles en twintig Filippijnse bisschoppen samen het gebed van Ida Peerdeman.

Warhol-style portrait of Ida PeerdemanDat de aan de Vrouwe verknochte bisschoppen, alsmede de president zelf, daar politieke vijanden hebben, laat zich raden. Wat lag er meer voor de hand om op de zeer katholieke Filippijnen juist de Mokumse Madonna inzet te maken van een campagne om de president te tackelen? De Vrouwe is in die strijd bruikbaar als het zoveelste wapen.'

Men werkte volgens een geniaal plan en bestookte de Filippijnse bisschoppenconferentie met brieven met een probleem. Een geraffineerde manier om de bisschoppen te manipuleren met vragen over de zien 'die eens Maria was'. Betekende dit dat ze niet altijd Maria geweest was, of niet langer meer Maria was. De conferentie kwam er ook niet uit en droeg bisschop Luis Antonio G. Tagle. Rector van een plaatselijk diocesaan seminarie, aan Rome te vragen hoe men dit uit moest leggen.

In Rome had er zojuist een wisseling van de wacht plaatsgehad op de afdeling die hier over gaat. De baas Joseph Ratzinger was paus geworden.
Toch moet het antwoord van Amato op 20 mei 2005 op vragen over de Amsterdamse devotie een enorme tegenvaller zijn geweest, zelfs voor de tegenstanders van Mariaverschijningen. Mgr. Amato kondigt niet meer dan een onbeargumenteerde maatregel aan. Door die vier woorden 'die eens Maria was' weg te laten. Het zal zeker Amato's bedoeling niet zijn geweest het gebed hierdoor een extra dimensie mee te geven..

Amato: …willen wij u, Excellentie, adviseren om, hoewel de genoemde verschijningen goedkeuring genieten van Zijne Excellentie Joseph Maria Punt, bisschop van Haarlem in zijn communiqué van 31 mei 2002, erop te letten dat de Congregatie van de geloofsleer bezorgdheid heeft geuit met betrekking tot één bepaald aspect van die devotie, namelijk daar waar in officiële gebeden de Heilige Maagd aanroepen als "Vrouwe van alle Volkeren die eens Maria was".

Secretaris Amato maakt er gelijk al een potje van, want zo, in één zin, werd de Amsterdamse Heilige Maagd niet vereerd. Desondanks schrijft hij de Filippijnse bisschop: "U, Excellentie,wordt verzocht om de bovengenoemde aanbevelingen in overweging te nemen en de overige leden van de Conferentie van katholieke bisschoppen van de Filippijnen erover in te lichten dat de Congregatie van de Geloofsleer geen katholieke gemeenschap van de gelovigen van Christus toestaat te bidden tot de Moeder Gods onder de titel van "Vrouwe van alle volkeren" met daarbij de toevoeging "die eens Maria was".

Wist Amato niet dat Benedictus XVI destijds persoonlijk betrokken is geweest bij het overleg voorafgaande aan het vrijgeven van de publieke devotie en het gebed op 31 mei 1996?
Anders maakt deze brief het Vaticaan wel tot een erg onbetrouwbare partner en ligt de vraag waarom kardinaal Ratzinger toen geen bezwaar had tegen het gebed voor de hand.
Door de brief van Amato wordt duidelijk dat ze het kerkelijk gezag in Rome weinig voorstelt. Als ze het ene jaar iets met instemming van de prefect van de geloofsleer iets goedkeuren dat een paar jaar later weer afkeuren. Niet door de paus of zijn perfect, maar door een secretaris.

De brief die secretaris Amato op 20 mei 2005 lekt uit. Eerst op de Filippijnen en vervolgens op diverse forums. Van de onbeargumenteerde maatregel van mgr. Amato laat men geen spaan heel.

 
Vatikaans Persbureau
Mariale
Starterspagina

Naar Maria's Startpagina


Maria Verschijningen
Geloof jij in Verschijningen van Maria?

Ja
Nee

Afscheidskado Kardinaal Simonis
Welk beeld komt volgens U het meest in aanmerking als afscheidskado voor kardinaal Simonis?

Beeld OLVrouw van Beauraing
Beeld OLVrouw van Guadeloupe
Beeld OLVrouw van Akito
Beeld OLVrouw van Lourdes
Beeld OLVrouw van Amsterdam
Beeld OLVrouw van Fatima
Beeld OLVrouw van Banneux
Beeld OLVrouw van Manduria
Beeld Heilige Pastoor van Ars
Beeld Padre Pio
Beeld Sint Josémaria Escriva
Kardinaal Kandidaten
Welke bisschop ziet U als opvolger van kardinaal Simonis?

Mgr. De Korte hulpb. Utrecht
Mgr. Punt van Haarlem
Mgr. Van Burgsteden hulpb. Haarlem
Mgr. Muskens van Breda
Mgr. Hurkmans van Den Bosch
Mgr. Wiertz van Roermond
Mgr, De Jong hulpb. Roermond
Mgr. Van Luyn van Rotterdam
Mgr. Eijk van Groningen
Mgr. De Bekker van Paramaribo
Mgr. Gijzen van Reykjavik, IJsland
Mgr. Van Steekelenburg, van Almenara, Brazil
Mgr. Van Lieshout van Lae, Papua Nieuw Guinea
Mgr. Te Maarssen van Kundiawa, Papua Nieuw Guinea
Mgr. Schilder van Ngong, Kenya
Mgr. Oudeman hulpb. Brisbane, Australia
Mgr. Kronenberg van Bougainville, Papua Nieuw Guinea
Mgr. De Kok hulpb. Utrecht
Mgr. Bär, oud-bisschop Rotterdam

Bezoek ook eens het Nederlandstalig RKTV Forum! Voor de specialisten en powered by CGISpy.com

Home

MokumTV Onderzoek Forum Volgende pagina Vatican Press Office