MokumTV is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van haar programma's

Bea logoLaten we eens beginnen met een BELANGRIJKE JURIDISCHE MEDEDELING Voor de informatie op deze site gelden een clausule van niet-aansprakelijkheid en een verklaring betreffende het auteursrecht die gelijk zijn aan die van de Europese Unie. Wat de televisieuitzendingen van MokumTV betreft het volgende: Hoewel persvrijheid heet gegarandeerd te zijn, is voor het uitzenden van televisie- en radio programma's in Nederland een zendmachtiging verplicht. De in de wereld absoluut unieke Nederlandse omroepwet heeft daar met ourhollandse zuinigheid ook nog eens bij bepaald dat er per gemeente niet meer dan één machtiging mag worden verstrekt. In Amsterdam is deze felbegeerde toestemming sinds 1985 in handen van de Salto Omroep. MokumTV, dat geheel onafhankelijk en ongesubsidieerd opereerd, is gevolgens de Nederlandse omroepwet niet wettelijk verantwoordelijk voor de inhoud van haar eigen programma's. In afwachting op de Europese toepassing van de vrijheids van meningsuiting tekende MokumTV op 24 september 2001 onder protest de hiertoe vereiste overeenkomst met de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de zendgemachtigde voor Amsterdam, Salto-directeur Erik van der Schaft.

MokumTV
De Stichting Mokum Plus is de maker van de programma's van MokumTV welke ongevraagd door welke instantie dan ook via de Amsterdamse kabel worden uitgezonden. Het mag bekend worden geacht dat zowel het koningshuis alsook lokale politici niet echt blij zijn met het bestaan van MokumTV. We zouden te veel afwijken van de gemiddelde televisiemakers, te weinig oog en oor hebben voor de commercieele mogelijkheden van ons zo vet bekeken medium. Ook zouden we ronduit arrogant zijn omdat we subsidies en opdrachten weigeren. Mokum TV kiest bewust voor de ongesubsidieerde status. We maken geen kunst en hoeven ook geen cultuur. We hebben weinig op met zgn. cultuurgabbers die plotseling vinden dat we "Felliniaansse tv" zouden maken. En nee, we asen ook niet op een zetel in een of andere subsidie-instantie. We zijn geen project en bestaan enkel en alleen maar dankzij kijkers die ons een warm hart toedragen. We gebruiken de aan de Lokale en Regionale Televisie en Radio Omroep SALTO toegewezen frequenties. Salto beheert 3 televisiekanalen (At1, At2 en At5). MokumTV zend uit via At1 en At2.

Reageren op de uitzending? Ga naar het MokumTV EZboard

Mocht u behoefte voelen te communiceren met de wettige eindverantwoordelijke voor de uitzendingen van MokumTV, het Saltokantoor is op werkdagen geopend van 9.30-17.00 uur en te vinden aan de Amstel 82. Het telefoonnummer is 638 638 6 en dat van de fax is 620 46 29. Emailen kan ook: salto@dds.nl

Uitzendingen MokumTV Amsterdam

MAANDAG
19.00-20.00 uur
via At1 kanaal 26 op de kabel (S14+, 256,00 Mhz) te ontvangen in Amsterdam, Diemen, Duivendrecht, Oudekerk a/d Amstel
DINSDAG
11.00-12.00 uur
via At1
DONDERDAG
24.00-01.00 uur
via At2 kanaal 41+ kabel (S16, 264.00 Mhz) naast bovengenoemde plaatsen (At1)ook te zien in Purmerend en Zaanstad

MokumTV zend op maandag (19 uur) en dinsdag (11 uur) uit via Amsterdam 1 (At1) ofwel
kanaal 26 op de kabel. At1 zend dagelijks van 11 uur 's ochtends tot 3 uur 's nachts uit. MokumTV deelt deze zender met o.a. het Kunstkanaal, Migranten TV, Amsterdam TV en Bellissima. Donderdagnacht 24 uur zend MokumTV voor de regio Amsterdam uit via Amsterdam 2 (At2), kanaal 41+ op de kabel. Op dit middernachtelijke uur verwelkomen we ook de kijkers in Purmerend en Zaanstad.

MokumTV wordt niet gesubsidiëerd. Steun MokumTV voor het te laat is: Bankrekening 43.46.97.435 tnv Stichting Mokum Plus Amsterdam.

home | info@mokumtv.nl